1.

حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه

صفحه 7-24
بی بی رحیمه ابراهیمی

2.

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی

صفحه 25-43
محمد اسحاقی؛ بهزاد شاهنده

3.

بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی

صفحه 45-64
مهدی الله یاری؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

4.

بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص

صفحه 65-83
محمدحسن اماموردی

5.

مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان

صفحه 85-105
فرزاد پارسا؛ جمال بادروزه

6.

مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 107-124
سهیلا رستمی؛ وریا حفیدی؛ فرزاد پارسا؛ زهرا احمدی

7.

بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء

صفحه 125-144
محمدرضا شاهرودی؛ زهرا بشارتی

8.

عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماه‌های حرام

صفحه 145-160
محمدحسین شعبانی

9.

تاملی بر انطباق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام

صفحه 161-174
فاطمه مهدوی؛ علی پیردهی

10.

بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز

صفحه 175-194
عابدین مؤمنی

11.

تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل

صفحه 195-212
الهه نخعی؛ محمدرضا کیخا

12.

بازخوانی ادلّه‌ی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392)

صفحه 213-234
ملیحه نوربخش؛ حمید مسجد سرائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب