1.

واکاوی تعامل انسان و طبیعت در ضرب‌المثل‌های زبان فارسی از منظر زبان‌شناسی بوم‌گرا

صفحه 1-24
طاهره افشار؛ مریم عبدی بلوکانی

2.

ستاک بی ستاک: توزیع واژگونه های فعلی برپایۀ نظریۀ صرف توزیعی

صفحه 25-48
مزدک انوشه

3.

روند دستوری‌شدگی انگار / انگاری

صفحه 49-72
فهیمه تسلی بخش؛ احسان چنگیزی

4.

عذرخواهی یا عدم عذرخواهی: رویکردی بیناحوزه ای به تحلیل کلام عذرخواهی های رسمی در رسانه های ایران

صفحه 73-95
حدائق رضائی

5.

معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی

صفحه 97-119
علی علیزاده؛ حامد اکبرپور؛ فرانک جمال الدین؛ محمدرضا دهقان زاده

6.

نقش هستۀ نحوی و جایگاه سازه در پردازش اسامی مرکب غیرفعلی: شواهدی از افراد زبان‌پریش بروکا

صفحه 121-145
موسی غنچه پور؛ شهلا رقیب دوست

7.

ساختواژۀ تحلیلی‌پیوندی زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی

صفحه 147-172
شبنم مجیدی؛ مهین ناز میردهقان

8.

بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی

صفحه 173-198
آزاد محمدی؛ محمود بی جن خان

9.

بررسی شناختی ساخت معنای به گویانه از طریق فرایند منفی سازی در زبان فارسی

صفحه 199-222
سجاد موسوی؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کامبوزیا

10.

شواهد الکتروانسفالوگرافیک بازنمایی عصب شناختی مشخصه های آوایی ,و واجی واکه های زبان فارسی در قشر شنوایی مغز

صفحه 223-245
عباس نصری؛ غلامحسین کریمی دوستان

11.

بند متممی اسم در زبان فارسی

صفحه 247-269
مونا ولی پور؛ علی درزی

12.

سیر تحول پیشوند استمرار از فارسی باستان تا فارسی نو

صفحه 271-285
فتانه یوسفی؛ مجتبی منشی زاده؛ فرح زاهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب