1.

مفهوم‌شناسی اصطلاحات «زیبا» و «زیبایی» در متون اوستایی و پهلوی

صفحه 5-12
حسن بلخاری قهی

2.

استحاله مفهوم سوبژکتیو «بازی» در هنرهای تعاملی با تکیه بر آراء گادامر (پیکره مطالعاتی: چیدمان تعاملی Onde-Pixel به اجرا درآمده در پاویلیون یونی کردیت میلان)

صفحه 13-22
سپیده یاقوتی؛ زهرا رهبرنیا؛ فاطمه مرسلی توحیدی

3.

منظر درخت؛ بازشناسی انگارۀ «درخت» در مهرهای هخامنشی

صفحه 23-36
علی اسدپور

4.

معرفی پیکره کل جو بردر طاق بستان

صفحه 37-42
صبا غلامی

5.

تبیین جایگاه اجتماعی هنرمندان عصر صفوی بر اساس آرا آرنولد هاوزر

صفحه 43-52
اکرم نجفی پور؛ فریده طالب پور

6.

پیدایش، شکوفایی و افول سفال لاجوردینه

صفحه 53-64
عباس اکبری؛ امیر حسین چیت سازیان؛ انسیه سادات موسوی ویایه

7.

بنیان‌های نمادین و اعتقادی در نقوش سنگ‌نگاره‌های درّه نگارانِ سراوان

صفحه 65-74
زهرا حسین آبادی

8.

مطالعه بازنمایی شیطان در نگاره های داستان آدم (ع) و حوا

صفحه 75-84
زهره طباطبایی جبلی؛ رویا عزیزی

9.

بازشناسی کاربرد طلق در هنر ایرانی

صفحه 85-94
نرجس زمانی؛ رکسانا جبل عاملی

10.

خوانش بینامتنی آثار فیگوراتیو منصور قندریز

صفحه 95-104
ترنم تقوی؛ محبوبه پهلوان

11.

تأکید بر یگانگی هویت محمد سیاهقلم و غیاث الدین نقاش با بررسی تطبیقی نگاره «جاودانه ها لیوهایچان و لی تیه گوآی» سیاهقلم و آثار چینی

صفحه 105-114
علی ملک آیین؛ ژانگ چانگ هونگ

12.

تأثیر متقابل کاربرد و معنا بر فرم اشیاء

صفحه 115-124
کیان دهقان؛ قاسم مطلبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب