1.

اثرات ‌گذار جمعیتی بر مخارج دولت و توزیع درآمد در ایران: کاربرد همجمعی آستانه‌ای

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 323-344
علی حسین صمدی؛ لیلا شاه علی

2.

اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار

3.

اثر عدم تخصیص یارانه‌ی نقدی به دهک‌های پردرآمد: مدل‌سازی رفاه اجتماعی در الگوی داده ستانده با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی

دوره 52، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 581-618
ایمان حقیقی؛ زهرا شاهی؛ مهدی اسماعیلی

4.

ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران؛ مورد چغندرقند

2-37، شماره 2، بهار 1385
سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن‌پور

5.

آموزش وتوزیع درآمدها

دوره 6، شماره 1، تابستان 1380
مصطفی عمادزاده

6.

بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 89-110
فرهاد رهبر؛ مصطفی سرگلزایی

7.

بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری

دوره 40، شماره 1، بهار 1384
دکتر على طیب نیا؛ علیرضا رفیعى؛ محسن یزدان پناه

8.

بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی بر کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران

2-38، شماره 3، پاییز 1387
ایرج صالح؛ مسعود فهرستی ثانی؛ حبیب اله سلامی

9.

تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384
دکتر علی محمد احمدی؛ دکتر نادرمهرگان

10.

تجزیة نابرابری: مطالعة موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران طی دورة 1379-1386

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-90
محمدرضا رنجبر فلاح؛ پدرام داودی

11.

تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز

دوره 44، شماره 4، زمستان 1388
تیمور رحمانی؛ ماندانا گلستانی

12.

رابطة بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران بر اساس یک مدل پساکینزی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 517-539
اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی

13.

نابرابری اقتصادی جهانی و فقر: تحلیل سیاست‌های فقرزدایی و کاهش نابرابری‌های درآمد در جهان در حال توسعه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 237-256
سعیده لطفیانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.