1.

اثر شاخص‎های اقتصادکلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار

2.

برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383
دکتر اسمعیل ابونورى؛ مهندس علی تاجدین

3.

براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384
اسماعیل ابونوری؛ اسماعیل اسناوندی

4.

بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 487-523
نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ صداقت شهمراد

5.

بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383
دکتر مجید صامتى؛ علیرضا کرمى

6.

تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی

7.

نقش انواع درامدها در نابرابری توزیع درامد در ایران

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385
سهیلا پروین

8.

نقش نفت در توسعۀ اقتصادی ایران

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-60
عباس مصلی نژاد؛ حسین شیخ زاده

9.

وضعیت‌سنجی و اولویت‌بندی شاخص‌‌های توسعة پایدار در مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 663-690
فرزاد کریمی؛ مصطفی احمدوند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.