1.

بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه

دوره 18، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 31-44
فرشته کامیاب؛ محمد عابدینی؛ مسعود خضری

2.

تأثیر کاربرد برگی کائولین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم زیتون

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 161-168
لیلا برمه؛ نوراله معلمی؛ سیدمحمدحسن مرتضوی

3.

تعیین اجزای عملکرد گردوی ایرانی و مطالعه همبستگی آن با صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی

دوره 50، شماره 3، آذر 1398، صفحه 549-560
سعادت ساریخانی خرمی؛ کورش وحدتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب