1.

خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1049-1068
خیراله پروین؛ سمانه شعبانی

2.

خشونت خانگی علیه زنان؛ مطالعۀ تطبیقی سنت زن‌برادرستانی و خواهرزن‌ستانی از منظر حقوق و فرهنگ

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 569-596
جمشید غلاملو؛ ساهره سکوتی علی‌آبادی

3.

خشونت خانگی و استراتژی های زنان در مواجهه با آن (مطالعه ای کیفی)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389
سهیلا صادقی فسایی

4.

خشونت علیه زنان: حاکمیت ایدئولوژی مردسالار و هژمونی سلطه مذکر (مطالعه موردی: زنان شهر بوشهر)

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 545-572
سیروس احمدی؛ خیری حمیدپور؛ حمید صداقت؛ فاطمه کرمی

5.

سنجش الگوی همبستگی شاخص‎های سکونتی حاشیه‎نشینان و غیر حاشیه‎نشینان با میزان خشونت خانگی آنها علیه فرزندان

دوره 45، شماره 4، دی 1392، صفحه 243-278
محمود یعقوبی دوست؛ حلیمه عنایت

6.

مطالعه جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان ‏(مورد مطالعه: شهر ایلام)‏

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 529-556
علی فیض اللهی

7.

مقایسة تطبیقی مفاهیم خشونت در تحقیقات جنسیت، زنان، خانواده در ایران و کشورهای توسعه ‏یافته بر‌اساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 193-221
رضا کریمی؛ سمیه عرب خراسانی؛ فائزه السادات طباطبایی امیری؛ محمدرضا نصیری

8.

نقش واسطه‌ای پریشانی روان‌شناختی، راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و راهبرد سرکوبگری تنظیم هیجان در رابطه خشونت خانگی و عملکردهای شناختی در زنان قربانی خشونت

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-21
زهرا قلندرزاده؛ سید سعید پورنقاش تهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب