1.

بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 239-259
سعید منصوری

2.

تأملی در مهریۀ غرری با رویکردی به شرط عند‌الاستطاعه

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 321-339
مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

3.

تعریف فقهی غرر از دیدگاه فقیهان شیعه‏

دوره 56، شماره 2، اسفند 1403، صفحه 405-419
مهرداد پوراسکندری؛ رضا الهامی

4.

غرر و کاربرد آن در قراردادها

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 21-40
محمد علی انصاری پور؛ فرزاد ولد بیگی؛ مهدی حسینعلی زاده

5.

لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 52-31
عبداله امیدی فرد؛ اکبر نجم

6.

مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 383-399
سیامک ره پیک؛ سیدمرتضی قاسم زاده؛ هادی شعبانی کندسری

7.

نقد احتمال غرر در بیمه

دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 193-214
اردوان ارژنگ؛ قاسم نظری؛ سید علی حسینی

8.

واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه‌های عمر و زندگی

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 463-484
سعید افشاری؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ حسین ناصری مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب