1.

آیا جنبش مشروطه برای ایران زودرس بود

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
دکتر صادق زیبا کلام

2.

ادب جهادی در جنگهای ایران و روس

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر عبدالرضا سیف؛ حسن اسماعیلى؛ فرهاد و فرزاد زیویار

3.

بررسی چگونگی تجدید نظر در قانون «کشف حجاب» در مقطع 1320ـ1322 با تکیه بر مقاومت ‏های فردی و نهادی

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 173-192
قاسم زائری؛ فاطمه یوسفی‌نژاد

4.

عوامل مؤثر بر پذیرش لایحۀ نظارت هیئت مجتهدان بر مصوبات مجلس توسط جناح روشنفکر مجلس اول شورای ملی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 153-173
علیرضا ملائی توانی؛ حمید بصیرت منش؛ مرضیه بیگی زاده

5.

کنکاشی بر مناسبات نهاد دانش و قدرت در دورۀ صفوی با تأکید بر روابط علما و پادشاهان

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 631-650
سمیه حمیدی؛ پیمان زنگنه

6.

نقش دین در شرایط جنگ و ثبات دوره فتحعلیشاه قاجار

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 52-68
اکرم گلی؛ هادی وکیلی

7.

نقش علماء در پیدایش ادب جهادی (جنگهای ایران و روس، دورهء قاجار)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382
دکتر عبدالرضا سیف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب