1.

تبیین پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد با تکیه بر مفهوم کمیابی منابع

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 311-338
داریوش کیوانی هفشجانی؛ مهدی شهابی؛ مهدی طغیانی

2.

«تحلیل اقتصادی حقوق» در کشاکش مدرنیتۀ حقوقی و پست‌مدرنیتۀ حقوقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 257-283
مهدی شهابی

3.

شرایط و آثار اقدامات پیشدستانه در حقوق ایران

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 687-706
عبداله رجبی

4.

ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت از سرمایه‌گذار خارجی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 865-884
محمدعلی بهمئی؛ حسن فرج مهرابی

5.

عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه‌ بر انگاره‌های علامه طباطبائی (ره))

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-203
مصطفی محقق داماد؛ محمدامین کیخای فرزانه

6.

کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 187-206
محمود باقری؛ علی نصرالهی

7.

مبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 181-199
محسن صادقی؛ زهرا آقاجانی

8.

ملاک محاسبۀ نرخ خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ارز خارجی در اسناد تجاری بین‌المللی با نگاه به رویۀ داوری تجاری بین‌المللی ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 105-127
اویس رضوانیان؛ محمدرضا شکاری اشکذری

9.

نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-57
مهدی انصاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.