1.

تبیین پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد با تکیه بر مفهوم کمیابی منابع

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 311-338
داریوش کیوانی هفشجانی؛ مهدی شهابی؛ مهدی طغیانی

2.

«تحلیل اقتصادی حقوق» در کشاکش مدرنیتۀ حقوقی و پست‌مدرنیتۀ حقوقی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 257-283
مهدی شهابی

3.

رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت ‏به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 105-126
داریوش کیوانی هفشجانی؛ مهدی شهابی؛ سید محمد صادق طباطبایی

4.

شرایط و آثار اقدامات پیشدستانه در حقوق ایران

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 687-706
عبداله رجبی

5.

ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت از سرمایه‌گذار خارجی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 865-884
محمدعلی بهمئی؛ حسن فرج مهرابی

6.

عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه‌ بر انگاره‌های علامه طباطبائی (ره))

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 183-203
مصطفی محقق داماد؛ محمدامین کیخای فرزانه

7.

کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 187-206
محمود باقری؛ علی نصرالهی

8.

مبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 181-199
محسن صادقی؛ زهرا آقاجانی

9.

ملاک محاسبۀ نرخ خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ارز خارجی در اسناد تجاری بین‌المللی با نگاه به رویۀ داوری تجاری بین‌المللی ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 105-127
اویس رضوانیان؛ محمدرضا شکاری اشکذری

10.

نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-57
مهدی انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب