1.

اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388
محمد علی حاجی ده آبادی

2.

پیشگیری کرامت‌مدار از جرم در پرتو آموزه‌های فقه اسلامی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1133-1161
سهیلا ابراهیم زاده؛ شهرداد دارابی

3.

تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 515-539
رحیم نوبهار؛ ایمان شاه بیگی

4.

تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه

دوره 62، شماره 0، زمستان 1382
دکتر حسین غلامی

5.

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 155-168
غلامحسین الهام

6.

جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها»

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 165-183
احمد حاجی‌ده‌آبادی

7.

جرایم خرد علیه نظم عمومی راهبردها و راهکارها

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384
نادر نوروزی

8.

رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 203-224
علی خالقی؛ حمیدرضا جاویدزاده

9.

سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 156-170
عباس شیری

10.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 353-371
مریم تقی زاده؛ رحیم نوبهار؛ حسین غلامی دون

11.

مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386
دکتر ولی رستمی؛ ولی رستمی

12.

نولیبرالیسم و تولد دوبارۀ سزاگرایی کیفری

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 229-248
فائزه فخرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.