1.

اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
محمد علی حاجی ده آبادی

2.

پیشگیری کرامت‌مدار از جرم در پرتو آموزه‌های فقه اسلامی

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1133-1161
سهیلا ابراهیم زاده؛ شهرداد دارابی

3.

تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو

دوره 50، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 515-539
رحیم نوبهار؛ ایمان شاه بیگی

4.

تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه

دوره 62، شماره 0، دی 1382
دکتر حسین غلامی

5.

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 155-168
غلامحسین الهام

6.

جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها»

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 165-183
احمد حاجی‌ده‌آبادی

7.

جرایم خرد علیه نظم عمومی راهبردها و راهکارها

دوره 68، شماره 0، تیر 1384
نادر نوروزی

8.

چالش‌های صلح‌‌‌‌‌‌‌جویی حقوقی در پرتو دادگستری جنایی ترمیمی، در بستر راه ابریشم کهن و نوین

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 75-97
مهدی خاقانی اصفهانی؛ مهرداد رایجیان اصلی

9.

رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 203-224
علی خالقی؛ حمیدرضا جاویدزاده

10.

زندان‌زدایی در ایران به مثابه یک سیاست: تحولات و چارچوب نظری

دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 107-121
اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی

11.

سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 156-170
عباس شیری

12.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 353-371
مریم تقی زاده؛ رحیم نوبهار؛ حسین غلامی دون

13.

مسأله‌محوری در سیاستگذاری جنایی

دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 68-82
عباس شیری؛ امیرکیا عامری ثانی

14.

مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)

دوره 37، شماره 2، تیر 1386
دکتر ولی رستمی؛ ولی رستمی

15.

نولیبرالیسم و تولد دوبارۀ سزاگرایی کیفری

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 229-248
فائزه فخرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب