1.

آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری

دوره 19، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 83-92
محمد ایرانمنش؛ الهام خواجه پور

2.

اثربخشی مولفه های نظری بر رفتار و عملکرد (مطالعه موردی)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 98-113

3.

ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی

دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 181-205
محمد فرجیها؛ مهدی غلامپور

4.

بررسی مبانی نظری و توانایی های گفتمان اصلاح طلبانه اسلام گرایان شیعی

دوره 61، شماره 0، آذر 1382
دکتر یحیی فوزی

5.

بررسی مقایسه‌ای جامعیت و دقت موتورهای جستجوی عمومی براساس شاخص ربط سیستمی و منطق جستجو

دوره 51، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 3-3
نصرت ریاحی نیا؛ لیلی الله بخشیان؛ معصومه لطیفی؛ فروغ رحیمی رحیمی

6.

بررسی وضعیت سیاست‌های ایران در حوزۀ محیط زیست دریایی مبنی بر سه معیار کارآمدی، انسجام و جامعیت

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 791-799
فرشید اکبر زاده؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میر خلیلی

7.

پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن»

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 493-523
سید جعفر صادقی فدکی

8.

فلسفه خاتمیت پیامبر اسلام

دوره 10، شماره 3، مهر 1392، صفحه 101-122
قدرت الله قربانی

9.

کاوشی در مولفه های رفتار و عملکرد (مطالعه موردی)

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 121-136

10.

مطالعه نقش مؤلفه های جامعیت و تعمق در رفتار و عملکرد مدیریتی مدیران

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 137-156


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب