1.

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-92
بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری؛ رضا توکلی نهاد

2.

بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 373-395
عباس عنوانی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید محسن حسینی پویا

3.

بررسی امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادی حرفه‌ای در دعوای مسئولیت مدنی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-46
حسن بادینی؛ مجید صرفی

4.

حمایت از زیان دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه

دوره 68، شماره 0، تیر 1384
دکتر ناصر کاتوزیان

5.

رویکرد اداری در نظام مسئولیت بین‌المللی ناشی از موجودات اصلاح‌شدۀ ژنتیکی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 425-445
شیما عرب اسدی؛ الهه امانی وامرزانی

6.

ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیة اروپا

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 135-152
حانیه ذاکری نیا

7.

مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصولات غذایی اصلاح‌شدۀ ژنتیکی (تراریخته) (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی)

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-316
سعید بیگدلی؛ امین بدیع‌صنایع اصفهانی

8.

مسئولیت محض فروشندگان کالاهای مستعمل با توجه به تحولات حقوق آمریکا

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-55
بیژن حاجی عزیزی؛ رضا توکلی نهاد

9.

مسئولیت محض ناشی از زیان‌های وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن‌لا

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 121-144
سیدعلی خزائی؛ یوسف خلج

10.

مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تاکید بر نظام های کامن لا

دوره 56، شماره 0، تیر 1381
دکتر لعیا جنیدی

11.

نقد و تحلیل حقوقی دفاع رعایت مجوز دولتی در زیان‌های زیست‌محیطی در رهنمود زیست‌محیطی 2004 اروپا

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1133-1146
محسن نجفی خواه؛ حامد ملکشاهی

12.

هدف مسئولیت مدنی

دوره 66، شماره 0، دی 1383
حسن بادینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب