1.

اسباب معرفت صحیح نسخ در آیات قرآن

دوره 64، شماره 0، بهمن 1377
هادی آقاجانیان

2.

بررسی آرای مفسّران دربارة آیة نسخ

دوره 72، شماره 0، دی 1381
قاسم حائز

3.

بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه

دوره 4، شماره 10، خرداد 1385
سید‌مصطفی مصطفوی

4.

بررسی مفهوم و شروط نسخ از دیدگاه آیت‌الله خویی(ره)

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 99-118
محمد رضا شاهرودی؛ رضا قربانی زرین

5.

تاریخ‌گذاری سندی روایات «ناسخ و منسوخ در قرآن

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 336-311
امیر احمدنژاد؛ عرفانه باباصفری رنانی

6.

تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس گرا در طراحی تایپفیس فارسی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-124
صداقت جباری؛ مسعود محمدزاده

7.

تخصیص در حقوق کیفری؛ اصل در رویارویی با منطق

دوره 53، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 119-99
حسن عالی پور؛ علی عسگری مروت

8.

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

دوره 56، شماره 0، تیر 1381
محسن صفری

9.

تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی

دوره 7، شماره 16، فروردین 1389، صفحه 33-52
فرهاد خمامی‌زاده

10.

روزۀ روز عاشورا، نقد و بررسی روایات و دیدگاه‌های فقیهان

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 935-958
سیدحسین نوری

11.

لوح محفوظ

دوره 37، شماره 4، آذر 1383
ابراهیم کلانتری

12.

متعه در نگاه فقیهان مسلمان

دوره 41، شماره 1، تیر 1389
سید رضا موسوی

13.

ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین

دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 647-667
حیدر باقری اصل؛ سعیده باقری اصلسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب