1.

امیرکبیر از نگاه بیگانگان

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 5-10
کاظم قاسمی گل افشانی

2.

ایل سنجابی و سیاست‌های انگلیس در غرب ایران در جنگ جهانی اول

دوره 7، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 21-39
محسن رحمتی؛ پیرحسین نظری

3.

برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی محلی و سیاست های عمومی در انگلیس و ایران

دوره 29، شماره 32، دی 1382
دکتر غلامحسین مجتهدزاده

4.

تأثیر موازین حقوق بشر بر فرایند رسیدگی قضایی با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان و استرالیا

دوره 54، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 309-329
حسن حقیقی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ سید محمدصادق احمدی

5.

تحلیل تاکتیک‏های جنبش جنگل در جنگ با انگلیس

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 103-122
ابوطالب سلطانیان

6.

روابط کنسولگری روس و انگلیس در سیستان در اواخر دوره قاجار

دوره 15، شماره 3، آذر 1402، صفحه 51-76
عبداله صفرزایی؛ ناهید براهوئی

7.

کنسولگری بریتانیا در مشهد و نقش آن در گسترش نفوذ انگلیسی‌ها در جنوب شرق ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 17-32
مسعود مرادی؛ معصومه صاحب کاران؛ معصومه اسکندری

8.

نظارت قضایی بر تصمیمات حوزۀ تنظیم‌گری محیط‌های تاریخی در نظام حقوقی انگلیس؛ الگویی مطلوب برای نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 1، تیر 1402، صفحه 241-267
فروغ حیدری شولی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب