1.

-

دوره 6، شماره 0، اردیبهشت 1384
E. Pasha؛ M. Kokabi Nezhad؛ G. R. Mohtashami

2.

Designing a Maturity Model of KM Aligned with Business Strategies Using Meta Synthesis Method

دوره 6، شماره 2، مهر 2014، صفحه 307-332
Amir Manian؛ Mohammad Moosakhani؛ Ali Reza Hassanzadeh؛ Mona Jami Pour

3.

ارائه الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 259-278
مریم راشکی؛ حبیب ا... سالارزهی؛ امین رضا کمالیان؛ میرعلی سیدنقوی؛ زهرا وظیفه

4.

ارائه سیستمی کاربردی برای ارزیابی میزان کیفیت وب‏سایت کتابخانه های دیجیتال در ایران بر مبنای طراحی سیستم استنتاج فازی

دوره 44، شماره 4، دی 1389، صفحه 35-59
بابک سهرابی؛ ماندانا فرزانه؛ ایمان رئیسی

5.

ارزیابی پایداری مکانی آبخوان ورامین در سه بعد کمی، کیفی و محیط زیستی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 189-206
سعیده سامانی؛ حمید کاردان مقدم

6.

ارزیابی توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های توسعۀ میان‌افزای شهری (مطالعۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز)

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1319-1337
سارا موزرمی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی

7.

آسیب‎شناسی فرایند نوآوری در شرکت‎های ایرانی

دوره 4، شماره 11، آبان 1391، صفحه 91-104
عباس رستگار؛ غلامرضا طالقانی؛ اسماعیل اقبالی؛ مهدی تاج‎الدین

8.

تحلیلی بر روند چندقطبی شدن ساختار فضایی و عملکردهای شهری (نمونۀ موردی: شهر سنندج)

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 467-489
بختیار عزت پناه؛ محمد باقر قالیباف؛ عزت الله عزتی

9.

تحلیل تطبیقی پروژه‌های آینده‌نگاری حکومت الکترونیکی در جهان به منظور الگوبرداری برای ایران

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 187-208
فاطمه ثقفی؛ نور محمد یعقوبی؛ سعیده انصاری

10.

جایگاه سرمایة اجتماعی، مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در توسعة قابلیت‌های توانمندساز مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) با تکنیک آنتروپی شانون و دیمتل

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-28
سید حامد هاشمی؛ مجتبی طبری؛ علی فرهادی محلی؛ علی‌رضا معطوفی

11.

رتبه‏ بندی بهینة سایت‏های کاندید بیمارستان با استفاده از تلفیق روش‏های وزن‌دهی عینی و تصمیم‏گیری چندمعیاره مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 347-369
ایمان زندی؛ پرهام پهلوانی؛ بهناز بیگدلی

12.

رتبه‌بندی مناطق مسکونی شهری در برابر مخاطرات زمین‌لرزه با استفاده از روش‌های آنتروپی شانون و تاپسیس (مطالعۀ موردی: شهر آمل)

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 225-239
پرهام پهلوانی؛ میعاد بادپا

13.

شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 425-456
سیده جمیله مدرسی سریزدی؛ عباس عباس پور؛ کمال سخدری؛ سعید غیاثی ندوشن

14.

شناسایی ویژگی‌های هوش کارآفرینانۀ زنان کارآفرین: مطالعه‌ای کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 359-374
علیرضا امینی؛ سیده شیما حسینی ماچکسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب