1.

Anatomical and Morphological Properties of Trichomes in Four Iranian Native Salvia Species under Cultivated Conditions

دوره 6، شماره 2، اسفند 2019، صفحه 189-200
Ghasem Esmaeili؛ Majid Azizi؛ Hossein Arouiee؛ Jamil Vaezi

2.

Assessing the Information Technology Alignment in Business based on Combined Indicators(A Survey of OPIC)

دوره 4، شماره 12، دی 2012، صفحه 135-164
Alireza Aliahmadi؛ Davood Karimzadegan Moghadam؛ Hamidreza Izadbakhsh؛ Reza Ghourchian

3.

A Study on the Effect of Perceived Security on the Trust of Female Customers in the Internet Banking: (A Survey of the SADERAT BANK in Semnan)

دوره 4، شماره 13، فروردین 2013، صفحه 71-88
Hosein Damghanian؛ Mohammad Ali Siahsarani Kojuri

4.

A Survey on Identification & Explanation of Factors Affecting IT Innovation Adoption in Governmental Organizations Using SEM

دوره 5، شماره 4، فروردین 2014، صفحه 195-218
Ali Mohammadi؛ Yasser Amiri

5.

Chemical Characterization of Particulate Matter at Traffic Prone Roadside Environment in Agra, India

دوره 6، شماره 2، تیر 2020، صفحه 237-252
R. Tiwari؛ P. P. singh؛ A. Taneja

6.

Compressive Strength and Microstructural Properties of Sustainable Concrete Containing Nanosilica, Alccofine and Metakaolin

دوره 57، شماره 1، شهریور 2024، صفحه 1-15
Aabid Hussain Bhat؛ J.A. Naqash؛ Tanveer Habib؛ S.U. Islam

7.

Hydrothermal synthesis of cobalt oxide nanoparticles: Its optical and magnetic properties

دوره 25، شماره 4، اسفند 2014، صفحه 339-343
M. Yarestani؛ A.D. Khalaji؛ A. Rohani؛ D. Das

8.

Investigation the effect of Information technology competency on knowledge processes in ARAK’s justice

دوره 7، شماره 3، آذر 2015، صفحه 493-510
Rahele Esfandani؛ Mostafa Ali Miri

9.

Nickel Oxide (NiO) nanoparticles prepared by solid-state thermal decomposition of Nickel (II) schiff base precursor

دوره 48، شماره 1، شهریور 2015، صفحه 1-4
Aliakbar Dehno Khalaji

10.

Production of Eco-Friendly Geopolymer Concrete by using Waste Wood Ash for a Sustainable Environment

دوره 7، شماره 4، دی 2021، صفحه 993-1006
Kadarkarai Arunkumar؛ Muthiah Muthukannan؛ Arunachalam Suresh Kumar؛ Arunasankar Chithambar Ganesh؛ Rangaswamy Kanniga Devi

11.

Reducing Environmental Pollutants by using Triorganotin(IV)-Tyrosine Complexes that Prolong the Life of the Polymers used in Outdoor Patios

دوره 9، شماره 4، دی 2023، صفحه 1501-1514
Rafid R. Arraq؛ Angham G. Hadi؛ Dina S. Ahmed؛ Khalid Zainulabdeen؛ Hassan Hashim؛ Ahmed A. Ahmed؛ Rahimi M. Yusop؛ Ali H. Jawad؛ Salam A. Mohammed؛ Ahmed Al-Amiery؛ Emad Yousif

12.

The effect of chemical composition and burning temperature on pellet quality

دوره 54، شماره 1، شهریور 2020، صفحه 27-32
Aref Sardari؛ Eskandar Keshavarz Alamdari؛ Mohammad Noaparast؛ Ziaedine Shafaei

13.

اثر دما و طول دوره‌ی سرما بر گل‌انگیزی سوخ‌های دو رقم پیاز خوراکی بومی ایران

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 105-116
ناهید مرادی معتقد؛ فرشاد دشتی؛ فهیمه قائمی‌زاده

14.

ارزیابی اثرات ذرات هوابرد در هوای تنفسی کارگران در فضای یک کارخانه نساجی

دوره 29، شماره 31، تیر 1382
دکتر احمد خداپرست حقی

15.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی پیاده‌راه‌ها بر شهروندان در بافت‌های قدیمی (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه خیام جنوبی شهر ارومیه)

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 237-264
سعید زنگنه شهرکی؛ اکبر حمیدی؛ مهدی حسین‌پور

16.

بررسی اثر همگن کردن و پایدار کننده ها بر خواص بافتی و ریزساختاری دسر خامه‌ای

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
سارا سهراب وندی؛ محمدعلی موسوی؛ محمدرضا احسانی؛ زهرا امام جمعه؛ امیر مرتضویان

17.

بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک‌های رهبری تحول‎آفرین و مبادله رهبر – پیرو

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389
فرشید حسینی؛ حمزه رایج؛ مهرداد استری؛ سید مهدی شریفی

18.

بررسی ارتباط هوش هیجانی با قصد کارآفرینانه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 421-441
عبداله احمدی کافشانی؛ علی ناظمی

19.

بررسی اهمیت احساس امنیت در کیفیت فضاهای شهری و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهرهمدان و محلات پیرامون

دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1037-1058
حسن احمدی؛ مهرداد مهرجو

20.

بررسی تمایز و تکامل جوانه گل در گلابی شاه میوه توسط میکروسکوپ الکترونی

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
عبدالرحمان محمد خانی؛ حسین لسانی؛ علیرضا طلایی؛ مصباح بابالار

21.

بررسی راهبردهای پیشرفت حرفه ای مستمر: الگویی برای موفقیت مدرسان زبان انگلیسی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 319-335
مونا طباطبایی یزدی؛ خلیل مطلب زاده؛ حمید اشرف؛ پوریا بقایی

22.

بررسی نقش حکمروایی خوب در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کامیاران)

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 113-137
جمشید ابراهیمی؛ فرزین چاره چو

23.

بررسی نقش مهار سرمایۀ روان شناختی رهبر در ایجاد سرمایۀ روان شناختی کارکنان: نقش میانجی درک کارکنان از تحول‌آفرینی رهبر (مورد مطالعه: سازمان‌های نوپا و یا در حال تحول)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-48
عباس علی رستگار؛ بابک وطن‌دوست؛ رضا قنبرزاده میان دهی

24.

تاثیر مدت زمان رسانیدن بر پروفیل اسیدهای چرب، ریز ساختار و خواص حسّی پنیر UF فتا

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388
مصطفی کرمی؛ محمدرضا احسانی؛ محمدعلی ابراهیم زاده موسوی؛ کرامت اله رضایی؛ محمد صفری

25.

تحلیل نقش و اثر مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصت‏های کارآفرینانه در دانشگاه تهران

دوره 12، شماره 3، آبان 1393، صفحه 529-550
آصف کریمی؛ محمود احمدپور داریانی؛ فاطمه باقرزاده لاکانی؛ طیبه عبدلی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب