1.

-

دوره 4، شماره 0، پاییز 1382
Eskandari, H؛ Rezaee, M.R؛ Javaherian, A؛ Mohammadnia, M

2.

Analytical solutions of one-dimensional Advection equation with Dispersion coefficient as function of Space in a semi-infinite porous media

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 745-758
R. R. Yadav؛ L. K. Kumar

3.

Evaluation of oil pollution dispersion in an unsaturated sandy soil environment

دوره 3، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 701-711
Pouyan Abbasi Maedeh؛ Touraj Nasrabadi؛ Wei Wu؛ Marelianda Al Dianty

4.

Solute Transport for Pulse Type Input Point Source along Temporally and Spatially Dependent Flow

دوره 5، شماره 1، بهار 2019، صفحه 53-70
R. R. Yadav؛ L. K. Kumar

5.

Study of Pollutant Dispersion in Finite Layers of Semi-infinite Geological Formation

دوره 7، شماره 2، تابستان 2021، صفحه 257-274
Mritunjay Kumar Singh؛ Sohini Rajput

6.

Study of Solute Dispersion with Source/Sink Impact in Semi-Infinite Porous Medium

دوره 6، شماره 1، بهار 2020، صفحه 87-98
R. Kumar؛ A. Chatterjee؛ M. K. Singh؛ V. P. Singh

7.

The Monetary Policy, Credit Constraint and Spatial Distribution of Economic Activity: A Contribution of New Economic Geography

دوره 23، شماره 1، بهار 2019، صفحه 1-27
Ahmad Jafari Samimi؛ Saeed Rasekhi؛ Seyed Peyman Asadi

8.

ارزیابی تأثیر بافت خاک و فواصل انتقال بر میزان انتشارپذیری مادة ردیاب پایدار با استفاده از مدل‏های انتقال املاح

دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 449-460
فرزانه قائمی زاده؛ امید بهمنی

9.

بررسی تاکسونومیک خانوادة (Lygaeidae (Hemiptera : Heteroptera در منطقه کرج

دوره 36، شماره 1، بهار 1384
کتایون خردمند؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیمراد سرافرازی

10.

بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

دوره 31، شماره 1، بهار 1384
سید حمید سیدین؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نصرالله کمالیان

11.

سنجش و ارزیابی ریسک آلودگی فلزات سنگین در هوای تهران (مطالعۀ موردی: خیابان انقلاب)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 181-192
علیرضا نورپور؛ آرش صدری جهانشاهیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.