1.

استقلال و بی‏طرفی قضایی جلوه‏ای از دادرسی منصفانه در جهت حفظ حقوق شهروندی؛ سیستم حقوقی ایران در مقایسه با جمهوری خلق چین

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 737-775
فاطمه فلاح نژاد

2.

اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 281-300
سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی

3.

جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-83
خیرالله پروین

4.

چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-147
مرتضی نجابت خواه

5.

دادخواهی دولت در دیوان عدالت اداری: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 792 دیوان عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1403
ارسلان درجی؛ ولی رستمی؛ سید محمد مهدی غمامی

6.

مشروعیت ارزیابی دولت‌ها در اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت با تأکید بر عملکرد اتحادیۀ اروپا

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 1067-1086
ملیحه بهفر

7.

منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقه‌ای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 147-169
مسعود صبور؛ سید قاسم زمانی؛ مسعود راعی

8.

نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 207-226
محمد حسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی

9.

نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در ایران و لبنان

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 639-664
علی‌محمد فلاح‌زاده؛ روح‌اله علیدادزاده

10.

نظارت قضایی توسط دادگاه بر فرآیند داوری

دوره 13، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 73-96
نعیم طاهریان

11.

نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره

دوره 38، شماره 4، دی 1387
محمد جواد رضائی زاده؛ ابوالفضل درویش وندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب