1.

تاریخ گذاری روایات افتاء تقیه‌ای با روش تحلیل متن و اسناد

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 423-393
مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسیتی؛ علیه رضاداد

2.

عدالت به ‌مثابه قاعده فقهی و حقوقی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
سید محمد اصغری

3.

«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
مصطفی جباری

4.

ماهیّت حکم

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
سید کاظم مصطفوی

5.

واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 57-75
علی تولائی؛ مسعود راعی؛ محبوبه شاهمرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب