1.

ادارۀ موقوفات خاص فاقد متولی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-38
محمد حسن اماموردی

2.

اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-56
امید توکلی کیا؛ حمید بهرامی احمدی

3.

بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبة ملی‏ شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 545-561
محسن باقری نصرآبادی؛ علیرضا چیت سازیان؛ وحید یاوری

4.

تحلیل رفتار بازیگران نظام حقوقی ثبت ثانویه (معاملات املاک ‏ثبت‌شده) بر مبنای راهبرد چانه‌زنی در نظریة بازی‌ها با تأکید بر مادة ‏‏62 قانون احکام دائمی توسعه‏

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 345-366
امیر خناری نژاد؛ نسرین طباطبایی حصاری؛ محسن صادقی

5.

تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-21
علیرضا باریکلو

6.

دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

7.

مطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 57-76
حسن بادینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب