1.

اثر پوزولان‌های طبیعی و فشردگی خاک در کنترل فرسایش مارن‌ها با استفاده از شبیه‌ساز باران صحرایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ اسلام‌قلعه، خراسان رضوی)

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 619-632
مهدی بشیری؛ سیده مائده کاوسی داودی

2.

ارزیابی روشهای شبکه‎ی عصبی مصنوعی و زمین آمار در برآورد توزیع مکانی عملکرد گندم دیم و آبی (مطالعه‎ی موردی: خراسان رضوی)

دوره 44، شماره 4، دی 1391، صفحه 23-42
حمید زارع ابیانه

3.

آمایش لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی جهت توسعۀ سکونتگاه‌های انسانی(مطالعۀ موردی: شهرستان‌های جنوب شرق استان خراسان رضوی)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 167-191
شیرین محمدخان؛ رضا نامجویان؛ محسن برزکار؛ موسی عباسی

4.

بررسی فونستیکی ماهیان استان خراسان رضوی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 58-74
آرش جولاده رودبار؛ سهیل ایگدری

5.

بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس

دوره 42، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 17-30
کرامت اله زیاری؛ سید محمود زنجیر چی؛ کبری سرخ کمال

6.

تحلیل آثار تغییرات اقلیم و شرایط خاک سطحی بر فراوانی رخداد‌های گرد و غبار (مطالعة موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 491-521
مریم نعیمی؛ محمد خسروشاهی؛ مریم میراکبری؛ آزاده گوهردوست؛ سمیرا زندی فر؛ طاهره انصافی مقدم

7.

تحلیل آماری سینوپتیکی توفان های گرد و غبار استان خراسان رضوی در فاصله زمانی(2005-1993)

دوره 0، شماره 0، اسفند 1387
حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی

8.

تحلیل رگرسیونی رابطۀ مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایۀ اجتماعی در دبیران تربیت ‌بدنی خراسان رضوی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 739-754
مهدی طالب پور؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ محمد کشتی دار؛ محسن هراتی

9.

تحلیل فراوانی سیلاب به روش رگرسیونی هیبرید جهت ارائه مدل منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 65، شماره 4، دی 1391، صفحه 495-506
سیدهاشم حسینی؛ مجید عباسی زاده؛ محمدرضا خالقی

10.

تدوین سناریوهای تحقق‌پذیری آمایش‌سرزمین (مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-91
میرنجف موسوی؛ رضا قادری؛ علی اکبر تقیلو؛ فاطمه سادات کهکی

11.

تمایل به پرداخت برای انرژی‌های محیط‌زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 385-396
محمد قربانی؛ نازنین محمدرضازاده بزاز

12.

تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده یApoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 191-199
مرتضی راسخ؛ حسین صادقی؛ مجتبی حسینی

13.

حساسیت‌پذیری اکوریژن‌های خراسان رضوی به بیابان‌زایی بر پایۀ ارزیابی چرخۀ حیات

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 305-320
مینا شیروی؛ عادل سپهر؛ ابوالفضل مساعدی؛ ناصر پرویان

14.

راهبردهای حفاظت از آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) در مناطق تحت حفاظت در استان خراسان رضوی

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 599-611
منصوره ملکیان؛ فاطمه معصوم؛ محمود همامی

15.

شبیه‏سازی فرایندهای هیدرولوژیکی در مناطق خشک مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کارده در استان خراسان رضوی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 385-395
حبیب اله مهدوی وفا؛ رحمان شریفی

16.

عدم قطعیت حداکثر بارش روزانه تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‏ای در افق 2040 (مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 455-465
حسام سیدکابلی

17.

فهم مسئلۀ ازدواج در دوران کودکی از نگاه کودک-زنانِ ازدواج‌کردۀ خراسانی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 167-194
عهدیه اسدپور؛ افسانه کمالی؛ خدیجه سفیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب