1.

تاثیر مدیریت دانش بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 241-257
امین خدابخش زاده؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

2.

تاثیر معماری ایران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور ممالیک

دوره 16، شماره 16، دی 1382
مرضیه عریان

3.

تحلیل تأثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر پذیرش مبارزه بیولوژیک از سوی شالیکاران شهرستان ساری

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
غلامرضا دین پناه؛ سید مهدی میردامادی؛ محمد چیذری؛ سید وحید علوی

4.

تحلیل گفتمان بارویکردی به مدل های ارتباطی فرکلاف در نمایشنامه ی اتللو

دوره 8، شماره 1، تیر 1392
مریم نویدی؛ ناصر ملکی

5.

موسیقی الفاظ و عبارات و جایگاه آن در تأثیر بر روح وروان مخاطب از دیدگاه ابوهلال عسگری (310- 395)

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1381
دکتر علی رضا محمد رضایی

6.

نیما یوشیج و شعرای مدرن فرانسوی ( آلفرد دووینی و پل الوآر)

دوره 14، شماره 53، شهریور 1388
یوسفی بهزادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب