1.

ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم (پژوهشی در سورة نبأ)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 95-116
انسیه خزعلی؛ نرگس شکوریان؛ رسول دهقان ضاد

2.

بررسی موضوع لفظ ومعنی دردوکتاب «الصناعتین»و«دلائل اعجاز»

دوره 151، شماره 0، پاییز 1378
دکترعلیرضاباقر

3.

تعریف معماری - گام اول اموزش (چالش ها و تناقضات)

دوره 16، شماره 16، زمستان 1382
غلامرضا اکرمی

4.

جایگاه کنایه در مثنوی مولانا

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384
دکتر میترا گلچین

5.

دلالت تقدیم و تأخیر در سیاق نفی و اثبات از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 91-109
محمد هادی مرادی؛ فاطمه کاظمی

6.

طبع وصنعت ‘لفظ ومعنا به عنوان دو قضیه مهم نقد ادبی در کتاب الصناعتین ابوهلال عسکری

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379
دکترعلی رضا محمد رضایی

7.

عدم امکان سلسله مراتب نامتناهی sinnها در جملات گرایشی در تئوری معنای فرگه

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-128
محمدهادی سلیمانی؛ سید محمد علی حجتی

8.

یک نظریه دربارة اسامی خاص- توصیفات معرفه

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381
محمد علی عباسیان چالشتری

9.

مطالعه نقش های باد صبا در شعر حافظ از منظر ارتباطی

دوره 6، شماره 1، بهار 1390
سعید ثقه ای؛ علی اصغر کیا

10.

معنی زبان‌شناختی به مثابه سلول فیزیولوژیک: پیشنهاد «طرحواره سلولی - شناختی معنی»

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 800-813
مصطفی شهیدی تبار

11.

معنی و مفهوم اختصاصی: نگاهی به مسائل حوزه دسته‌بندی زبانشناسی معنا

دوره 13، شماره 44، بهار 1387
اُ. آ. علی مرادف

12.

وادی نانوشته؛ چگونگی تقابل صورت و معنی در منظومۀ عرفانی منطق‌الطیر

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-227
محمود مهرآوران؛ بهاالدین اسکندریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.