1.

بازار به مثابه میدان: تحلیل بوردیویی بازار با تاکید بر بازار سنتی تهران

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 9-34
غلامرضا جمشیدیها؛ عبدالحسین کلانتری؛ روح الله نصرتی

2.

بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 65-80
هما زنجانی زاده اعزازی؛ نادر صنعتی؛ الهام محمدی

3.

برساختی جامعه‌شناسانه از منفعت: با تأکید بر فهم بوردیویی از منفعت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1027-1052
یونس اکبری؛ حسین میرزایی؛ ابوعلی ودادهیر

4.

بوردیو و قدرت نمادین

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 279-294
احمد نقیب زاده؛ مجید استوار

5.

تأثیر سرمایۀ نمادین در ساخت و بازتولید تمایزهای هویت‌ساز در اسرائیل

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 551-567
شجاع احمدوند؛ وحیده احمدی

6.

تبیین جامعه‏ شناختی رابطه‏ ی اوقات فراغت و اشکال جدید سرمایه (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان)

دوره 20، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 133-160
جمال محمدی؛ فردین محمدی؛ معصومه زارع

7.

تحلیل تکوین زیرمیدان موج نو تئاتر ایران در دو ده‌ی سی و چهل شمسی (با تکیه بر تشکیل «کارگاه نمایش» براساس نظری؟ میدان‌های پیر بوردیو)

دوره 2، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 71-100
سعید اسدی

8.

تصریح روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی پیر بوردیو

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 873-897
فردین محمدی

9.

چالش های خاستگاه جهان بینی سبک زندگی در جامعه شناسی پییر بوردیو با فطرت و زیست مؤمنانه

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 227-261
ایمان عرفان منش؛ حسین بستان

10.

خوانش جامعه‌شناختی رمان «شرفة العار» با تکیه بر «سرمایه و منش» کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1400
محمدنبی احمدی؛ ادریس محمدی

11.

طراحی شاخص های سنجش مفهوم عادت واره کسب و کار(مورد مطالعه شرکت‌های رشد و دانش‌بنیان دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 779-804
سید علیرضا انوری؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

12.

طراحی مدل بازتولید سرمایة نمادین برای رهبران در سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری (مورد مطالعه: یک سازمان حوزوی)

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 71-97
حسن صالحی؛ رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی

13.

فضای اجتماعی زندگی و طبقه اجتماعی بازنمایی فعالیت‌های فراغتی زنان در شیراز

دوره 2، شماره 1، زمستان 1390
علی اصغر مقدس؛ مریم سروش

14.

مقدمه ای بر صورت بندی میدان معماری معاصر ایران بر اساس" نظریه میدان" بوردیو

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-84
محمد تقی پیربابایی؛ محمد سلطان زاده

15.

نحوه کاربرد نظریه میدان بوردیو در مطالعه معماری مدرن ایران (گفتار در جامعه‌شناسی هنر پی‌یر بوردیو)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 241-257
سارا شریعتی؛ کوشا وطن خواهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.