1.

بازار به مثابه میدان: تحلیل بوردیویی بازار با تاکید بر بازار سنتی تهران

دوره 22، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 9-34
غلامرضا جمشیدیها؛ عبدالحسین کلانتری؛ روح الله نصرتی

2.

بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 65-80
هما زنجانی زاده اعزازی؛ نادر صنعتی؛ الهام محمدی

3.

برساختی جامعه‌شناسانه از منفعت: با تأکید بر فهم بوردیویی از منفعت

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1027-1052
یونس اکبری؛ حسین میرزایی؛ ابوعلی ودادهیر

4.

بوردیو و قدرت نمادین

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 279-294
احمد نقیب زاده؛ مجید استوار

5.

تأثیر سرمایۀ نمادین در ساخت و بازتولید تمایزهای هویت‌ساز در اسرائیل

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 551-567
شجاع احمدوند؛ وحیده احمدی

6.

تبیین جامعه‏ شناختی رابطه‏ ی اوقات فراغت و اشکال جدید سرمایه (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان)

دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 133-160
جمال محمدی؛ فردین محمدی؛ معصومه زارع

7.

تحلیل تکوین زیرمیدان موج نو تئاتر ایران در دو ده‌ی سی و چهل شمسی (با تکیه بر تشکیل «کارگاه نمایش» براساس نظری؟ میدان‌های پیر بوردیو)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 71-100
سعید اسدی

8.

تصریح روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی پیر بوردیو

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 873-897
فردین محمدی

9.

چالش های خاستگاه جهان بینی سبک زندگی در جامعه شناسی پییر بوردیو با فطرت و زیست مؤمنانه

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 227-261
ایمان عرفان منش؛ حسین بستان

10.

خوشه‌های خشم؛ رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر کشور از نظر خشونت نمادین به مثابه ابزار باز‌تولید وضعیت موجود

دوره 29، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 163-200
تهمتن برومند؛ مقصود فراستخواه

11.

خوشه‌های خشم؛ رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر کشور از نظر خشونت نمادین به مثابه ابزار بازتولید وضعیت موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401
تهمتن برومند؛ مقصود فراستخواه

12.

طراحی شاخص های سنجش مفهوم عادت واره کسب و کار(مورد مطالعه شرکت‌های رشد و دانش‌بنیان دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 779-804
سید علیرضا انوری؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

13.

طراحی مدل بازتولید سرمایة نمادین برای رهبران در سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری (مورد مطالعه: یک سازمان حوزوی)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 71-97
حسن صالحی؛ رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی

14.

فضای اجتماعی زندگی و طبقه اجتماعی بازنمایی فعالیت‌های فراغتی زنان در شیراز

دوره 2، شماره 1، اسفند 1390
علی اصغر مقدس؛ مریم سروش

15.

مقدمه ای بر صورت بندی میدان معماری معاصر ایران بر اساس" نظریه میدان" بوردیو

دوره 20، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 73-84
محمد تقی پیربابایی؛ محمد سلطان زاده

16.

نحوه کاربرد نظریه میدان بوردیو در مطالعه معماری مدرن ایران (گفتار در جامعه‌شناسی هنر پی‌یر بوردیو)

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 241-257
سارا شریعتی؛ کوشا وطن خواه

17.

نویسندگی؛ سرمایه فرهنگی زنان در رمان «الراویات» نوشته مها حسن (با نگاهی به نظریۀ «انواع سرمایه» پی‌یر بوردیو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402
محدثه سمیعی؛ عباس گنجعلی؛ حسین شمس آبادی؛ حجت الله فسنقریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب