1.

ارائه روشی برای ترکیب ژئوئید حاصل از GPS/Leveling با گرانی‌سنجی در یک مسئله مقدار مرزی تعیین ژئوئید

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری

2.

استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های واریانس در ارزیابی دقت مدل‌های ژئوئید جاذبی، بررسی موردی در ایران

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387
رامین کیامهر؛ مهدی اسحاق

3.

بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

دوره 33، شماره 1، بهار 1386
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه گی

4.

تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

دوره 42، شماره 3، تابستان 1387
علیرضا آزموده اردلان؛ حسن هاشمی فراهانی

5.

تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها

دوره 37، شماره 2، تابستان 1382
علیرضا آزموده اردلان؛ مهدی مسیب زاده

6.

تعیین دقیق ژئوئید برای مدل چگالی به‌دست آمده از میدان ثقل زمین

دوره 35، شماره 1، بهار 1388، صفحه 17-31
مهدی نجفی‌علمداری؛ مرتضی صدیقی؛ سیدهاشم طباطبایی

7.

روشی برای محاسبه شتاب گرانی متوسط بر اساس حل مسئله مقدار مرزی و اسپیلاین‌های هماهنگ

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 107-124
عبدالرضا صفری؛ عبدالرحمان مصطفایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.