1.

ارائه روشی برای ترکیب ژئوئید حاصل از GPS/Leveling با گرانی‌سنجی در یک مسئله مقدار مرزی تعیین ژئوئید

دوره 34، شماره 3، آبان 1387
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری

2.

استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های واریانس در ارزیابی دقت مدل‌های ژئوئید جاذبی، بررسی موردی در ایران

دوره 34، شماره 3، آبان 1387
رامین کیامهر؛ مهدی اسحاق

3.

بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه گی

4.

تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

دوره 42، شماره 3، تیر 1387
علیرضا آزموده اردلان؛ حسن هاشمی فراهانی

5.

تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382
علیرضا آزموده اردلان؛ مهدی مسیب زاده

6.

تعیین دقیق ژئوئید برای مدل چگالی به‌دست آمده از میدان ثقل زمین

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 17-31
مهدی نجفی‌علمداری؛ مرتضی صدیقی؛ سیدهاشم طباطبایی

7.

روشی برای محاسبه شتاب گرانی متوسط بر اساس حل مسئله مقدار مرزی و اسپیلاین‌های هماهنگ

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 107-124
عبدالرضا صفری؛ عبدالرحمان مصطفایی

8.

وارون‌سازی داده‌های ژئوئید، توپوگرافی و گرانی برای تعیین ضخامت پوسته و سنگ‌کره در منطقه‌ شمال شرق فلات ایران

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 633-647
حسام کرمی؛ سید هانی متولی عنبران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب