1.

ارزیابی جامع کیفیت و بار آلودگی درمحیط‌های شهری با هدف دستیابی به توسعه پایدار با استفاده از ابزار CASBEE-City (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 101-123
آزاده زرع‌کار؛ اسماعیل صالحی؛ احمد نوحه گر؛ خسرو اشرفی

2.

ارزیابی رابطۀ کنش ارتباطی و پایداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 89-109
مریم رضاپور؛ سیدحسین بحرینی؛ منوچهر طبیبیان

3.

بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 645-659
داریوش ظفری؛ میر ستار صدر موسوی؛ محمدرضا پورمحمدی

4.

بومی سازی الگوی شهرهای حساس به آب (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تهران)

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 469-493
خلیل کلانتری؛ گلشن همتی؛ محمود جمعه پور

5.

پایداری شهری و نگرش های اکولوژیکی : ضرورت بستر سازی مشترک برای کاربرد نظریه

دوره 28، شماره 30، دی 1381، صفحه 11-22
دکتر محمدرضا مثنوی

6.

تحلیل تأثیر کاربری اراضی در پایداری محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های ناحیۀ 1 منطقۀ 14 تهران)

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 249-262
ابوالفصل مشکینی؛ کاظم برهانی؛ رضا شعبان زاده نمینی

7.

سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم

دوره 43، شماره 0، دی 1381
دکتر سید مهدی موسی کاظمی محمدی؛ دکتر حسین شکویی

8.

سنجش عوامل مؤثر در رهاشدگی اراضی شهر ایلام در راستای دستیابی به پایداری شهری

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 153-173
مریم رضائی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب