1.

الگوی حاکم برفرایند پیوستگی و گسستگی سرزمین در ایران ( از صفویه تا انقلاب اسلامی )

دوره 35، شماره 2، تابستان 1382
دکتر محمدرضا نیا؛ سید هادی زرقانی

2.

تبیین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 1-34
عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ جلال عظیمی آملی؛ مهدی پورطاهری؛ زهرا احمدی پور

3.

تحلیلی از تجربة ‌‌زیسته و مسائل دهیاران زن(مطالعة ‌‌موردی: استان اصفهان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 769-786
لیلا عرب سرخی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ غلامرضا غفاری

4.

جغرافیای فرهنگی دولت سرزمینی در ایران

دوره 66، شماره 66، زمستان 1387
رسول افضلی

5.

جغرافیای فرهنگی دولت سرزمینی در ایران

دوره 41، شماره 66، زمستان 1387
رسول افضلی

6.

سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین)

42(73، پاییز 1389)، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 99-118
علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سید علی بدری

7.

شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 141-161
ولی رستمی؛ معصومه عامری

8.

مطالعۀ جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادینگی حکومت محلی در شهر تهران (مطالعة موردی شورایاری محله‌ها)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 547-569
ابراهیم شیرعلی؛ مهدی شهبازی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.