1.

الگوی حاکم برفرایند پیوستگی و گسستگی سرزمین در ایران ( از صفویه تا انقلاب اسلامی )

دوره 35، شماره 2، تیر 1382
دکتر محمدرضا نیا؛ سید هادی زرقانی

2.

پایگاه اقتصادی و اجتماعی یک حکومت‌ محلی در جنوب قفقاز: بررسی منابع اقتصادی قدرت خوانین شیروان در آستانۀ تسلط روسیه (1770-1820 م.)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-152
جواد مرشدلو

3.

تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 2019-2040
حسن کریمی فرد

4.

تبیین رابطه رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران

دوره 2، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 1-34
عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ جلال عظیمی آملی؛ مهدی پورطاهری؛ زهرا احمدی پور

5.

تحلیل مقایسه‌ای نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و حکومت‌های محلی در تحقق حکمرانی خوب منابع طبیعی

دوره 75، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 245-262
محمدعلی کیانی؛ بهادر زارعی

6.

تحلیلی از تجربة ‌‌زیسته و مسائل دهیاران زن(مطالعة ‌‌موردی: استان اصفهان)

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 769-786
لیلا عرب سرخی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ غلامرضا غفاری

7.

جغرافیای فرهنگی دولت سرزمینی در ایران

دوره 41، شماره 4، اسفند 1387
رسول افضلی

8.

ریشه ها، ساختار و تحول فدرالیسم درجمهوری فدرال آلمان

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1417-1435
علی صباغیان

9.

سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین)

دوره 42، شماره 3، آبان 1389، صفحه 99-118
علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سید علی بدری

10.

شناسایی ظرفیت حکومت‌های محلی در توسعة سرمایة اجتماعی

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 347-373
محمدحسین رحمتی؛ فاطمه نجفی

11.

شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 141-161
ولی رستمی؛ معصومه عامری

12.

مطالعۀ جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادینگی حکومت محلی در شهر تهران (مطالعة موردی شورایاری محله‌ها)

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 547-569
ابراهیم شیرعلی؛ مهدی شهبازیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب