1.

ارزیابی کمی کیفیت خاک و توزیع مکانی آن در بخشی از اراضی کشاورزی استان قزوین

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-8
فاضل رحمانی پور؛ حسینعلی بهرامی؛ سیما رحیمی بندرآبادی؛ زهرا فریدونی

2.

استفاده از روش "اندازه شبکه موثر" در ارزیابی کیفی مناطق حفاظتی تحت مدیریت ( مورد مطالعه: استان قزوین)

دوره 46، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 663-682
آصف درویشی؛ نغمه مبرقعی؛ مریم یوسفی؛ شهیندخت برق جلوه

3.

اسهال ویروسی گاو در استان قزوین– ایران: مطالعه سرواپیدمیولوژی

دوره 66، شماره 4، دی 1390، صفحه 319-323
علیرضا باهنر؛ امید علی نکوئی جهرمی؛ محمد جواد امیدواریان؛ عصام نجار؛ مجید رضا شکری؛ کامران میرزایی

4.

بررسی اثر آشفتگی‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از فعالیتهای انسانی بر عملکرد بوم شناختی سیمای سرزمین با استفاده از شاخص(HANNP) (منطقه مورد مطالعه: استان قزوین)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 471-484
آصف درویشی؛ مریم یوسفی؛ نغمه مبرقعی دینان

5.

بررسی مشکلات شرکت‏ های خدمات مشاوره ‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی از دیدگاه مدیران عامل شرکت‌ها (مورد مطالعه: استان قزوین)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 43-50
ناهید شویکلو؛ سید محمود حسینی؛ مهتاب پورآتشی

6.

تبیین آثار سیاست های تمرکز زدایی در توسعه سکونتگاه های روستایی ( مطالعه موردی ؛استان قزوین)

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 409-428
ولی اله نظری؛ محمد غلامی

7.

تبیین نسبت و همبستگی توسعه و امنیت عمومی در چارچوب تقسیمات کشوری ایران مطالعۀ موردی: شکل‎گیری استان قزوین

دوره 46، شماره 2، تیر 1393، صفحه 399-414
حمید رضا محمدی؛ محمد اقتدار نژاد

8.

تحلیل مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان قزوین (مورد مطالعه: روستای گازرخان)

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 277-284
روح اله رضایی؛ امیر اسدپاسکی

9.

تحلیل منطقه‌ای فراوانی سیلاب با استفاده از روش رگرسیون چند‌متغیره (مطالعۀ موردی: ایستگاه‌های آب‌سنجی استان قزوین)

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 821-833
جمال مصفایی؛ داود اخضری؛ سعید رشوند؛ جواد عطایی

10.

ظرفیت های بومی استان قزوین، شهر دانسفهان

دوره 18، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 34-35
کوثر انصاری رامندی

11.

مکان‌یابی نیروگاه بادی در استان قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و روش AHP و ادغام آن با منطق فازی

دوره 12، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 1-15سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب