1.

آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 5-18
سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن

2.

اولویت‌بندی خیابان‌های شهری جهت ایجاد محورهای پیاده‌مدار؛ موردمطالعه شهر گز

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-98
فریناز ریخته گران؛ محمد جواد نوری؛ آمنه بختیار نصرآبادی

3.

بازآفرینی محلات فقیرنشین شهری با تاکید بر تحلیل پیکره بندی فضایی، نمونه مطالعه شهر همدان

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

4.

باز اندیشی نظریه "نحو فضا"، رهیافتی در معماری و طراحی شهری؛ مطالعه موردی: خانه بروجردی ها، کاشان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 85-92
حامد همدانی گلشن

5.

بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا

44(79، بهار 1391)، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-102
علی پیله ور؛ سینا عطایی؛ عبد ا... زارعی

6.

بهره‌گیری از نظریۀ چیدمان فضا در کاهش انزوای اجتماعی-فضایی محله‌های شهری

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 357-371
فائزه مهری؛ زهره داودپور

7.

تبیین نقش پیکربندی فضا بر نحوۀ ادراک امنیت محیطی در بافت تاریخی شهر یزد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 631-650
حجت اله رحیمی؛ اکرم کریمخانی؛ انیسه حاتمی

8.

تحلیل تأثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی محدودة تاریخی شهر ارومیه به ‌روش Space Syntax و GIS

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-96
اصغر عابدینی؛ ناصر ثبات‌ثانی؛ مینا گلشنی

9.

تحلیل تأثیر طرح‌های توسعۀ شهری بر ساختار فضایی خرد و کلانِ شهرها (مطالعۀ موردی: طرح محور زینبیۀ شهر زنجان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 645-670
زینب علی‌آبادی؛ حمیدرضا بابایی

10.

رابطه پیکره بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-28
حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

11.

رابطه پیکره بندی فضایی و متغیرهای محیطی در سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعاتی: محله حصار شهر همدان

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-26
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

12.

سنجش قابلیت پیاده‌پذیری معابر شهری مبتنی بر روش چیدمان فضا (مطالعۀ موردی: منطقۀ 9 شهرداری مشهد)

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 147-171
قدیر صیامی؛ نیلوفر هریوندی

13.

شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها

دوره 2، شماره 43، پاییز 1389، صفحه 49-56
امید ریسمانچیان؛ سایمون بل

14.

نگاره‌های ساحلی و قواعد ژئومورفیک سکونتگاهی (مطالعۀ موردی: ساحل شمالی خلیج فارس)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 407-423
فاطمه نعمت الهی؛ محمدحسین رامشت؛ سیدعلی المدرسیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.