1.

اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 109-128
سید محمدعلی کفایی؛ جواد عرب‌یارمحمدی

2.

ارائة مدل ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمة ایران با استفاده از نظر خبرگان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 791-807
هاشم عمرانی؛ رامین قاری زاده بیرق؛ سعید شفیعی کلیبری

3.

ارزیابی شاخص‌های آلودگی فلزات سنگین در آب‌های سطحی معدن مس سرچشمه با روش‌های آماری چندمتغیره و GIS

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 161-176
اکرم سیفی؛ حسین ریاحی

4.

آشکارسازی تغییرات سطح دریاچۀ مهارلو و کاربری اراضی اطراف آن طی دورۀ زمانی 1394-1381

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 831-842
محسن کاظمی؛ صادق ناجی دومیرانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی

5.

توسعه مدل پیش‌بینی غلظت ازن در هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-60
مهرداد رفیع پور؛ علی اصغر آل شیخ؛ عباس علیمحمدی؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی

6.

ساخت و توسعه یک سامانه‌ی ماشین بویایی در ترکیب با روش‌های شناسایی الگو برای تشخیص تقلب فرمالین در شیر خام

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 761-770
مجتبی توحیدی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ وحید غفاری نیا؛ سید سعید محتسبی؛ مجتبی بنیادیان

7.

سنجش سطح توسعه‌یافتگی اجتماعی- اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 213-235
جعفر توکلی؛ علی‌اصغر میرک‌زاده؛ مراد ابراهیمی

8.

شناسایی الگوهای فرارفت دمایی ایران در سال‌های سرد

دوره 42، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 79-94
مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان

9.

شناسایی رژیم‌های بارشی ایران با استفاده از روش‌های چند متغیره

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 673-695
طیب رضیئی

10.

مدل ترکیبی تحلیل مؤلفه‌های اصلی و برنامه‌ریزی آرمانی برای انتخاب بالگردهای نظامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-140
رحیم فوکردی؛ رضا علیخانی؛ محسن صادق عمل نیک

11.

مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره

دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 141-157
محمد سعدی مسگری؛ فرشاد امیراصلانی؛ سید کاظم علوی پناه؛ مرضیه عسکری شهید

12.

مراکز فعالیت و الگوهای گردش جو زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال روی خاورمیانه و ارتباط آنها با بارش ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1388، صفحه 121-141
طیب رضیئی؛ عباس مفیدی؛ آذر زرّین

13.

منشأیابی آلودگی فلزات سنگین خاک‌های مجاور صنایع فولاد کرمان

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 627-641
ندا سیستانی؛ مظاهر معین الدینی؛ محمدصالح علی طالشی؛ نعمت اله خراسانی؛ امیرحسین حمیدیان؛ رخساره عظیمی یانچشمه

14.

واکاوی اثر سیگنال‌های اقلیمی بر بارش دوره‌های خشک و تر (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز خلیج‌فارس و دریای عمان)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 333-349
زهرا گرکانی‌نژاد مشیزی؛ ام‌البنین بذرافشانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.