1.

تأثیر ورزش یوگا بر روابط خانوادگی افراد (مطالعة موردی: باشگاه‌های ورزشی شهر یزد)

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 81-97
حشمت السادات معینی فر؛ نسیم جانفدا

2.

فرآیند آگاهی متعالی در مکتب یوگا و آئین ذن

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 316-295
علیرضا خواجه گیر؛ سوسن ایزدی دستنایی؛ علیرضا فهیم

3.

مقایسة اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک و یوگا بر مؤلفه‌های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 127-145
نصرالله جوادیان صراف؛ تکتم امامی

4.

مقایسۀ اثربخشی تمرینات هوازی در آب و یوگا بر حافظه و تعادل پویای مردان سالمند

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 463-473
خدیجه ایران دوست؛ مرتضی طاهری؛ علی ثقة الاسلامی

5.

مقایسۀ هشیاری درون‌بدنی و توازن مبتنی بر تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) در زنان با تمرین یوگا و گروه بدون تمرین

دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 125-143
فاطمه سمیعی؛ مریم عباسی سورشجانی؛ رضا کاظمی

6.

نقش دین در اندیشه های هندی با تأکید بر دیدگاه ویویکاناندا

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 101-124
علی نقی باقرشاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب