1.

برآورد عمق و نوع توده‌‌های مولد بی‌هنجاری مغناطیسی با استفاده از تلفیق تابع‌های ویژه سیگنال تحلیلی و اویلر واهمامیخت

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 79-94
کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصاری

2.

برآورد مرز بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با مشتق قائم سیگنال تحلیلی

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری

3.

بهبود تخمین عمق و اندیس ساختاری چشمه میدان پتانسیل با استفاده از نشانگرهای انحنا

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 71-86
محمد برازش؛ سید هانی متولی عنبران

4.

پردازش تصویر ناهنجاری های میدان پتانسیل به منظور تعیین مرز و محدوده ناهنجاری با استفاده از تجزیه شبکه منظم مربوطه به طیف فرکانس های اصلی رنگی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 123-132
اکو علیپور؛ محمد حسن محمدیان؛ حمید آقاجانی

5.

تراس‌‌‌بندی در تفسیر داده‌‌های میدان پتانسیل

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 157-166
عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

6.

تعیین دقیق مرز بی هنجاری های میدان پتانسیل با استفاده از مشتق افقی متعادل و مشتق کل افقی مرتبه دوم نرمال سازی شده

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 393-403
مصطفی موسی پور یاسوری؛ صفا خزائی

7.

تفسیر داده‌های مغناطیسی براساس محاسبه زاویه تیلت و بهبود گرادیان افقی، مطالعه موردی: فروافتادگی زنجان

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 101-113
محبوبه شاهوردی؛ لقمان نمکی؛ منصوره منتهایی؛ فاطمه مصباحی؛ مهدی بساوند

8.

توازن داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تبدیل هیلبرت

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 145-153
علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو

9.

کاربرد صافی گابور دوبعدی در تحلیل داده‌های مغناطیس هوابرد منطقة خرم‌آباد و مغناطیس زمینی در منطقة کاشمر

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 427-443
احسان فولادی؛ محسن اویسی موخر

10.

کاربرد فیلتر فازی محلی تعمیم‌یافته در برآورد مرز بی‌هنجاری‌های مغناطیسی، بررسی موردی:کانسار آهن تیغه نوآب (بیرجند)

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 207-219
مسلم فاتحی؛ غلامحسین نوروزی؛ میثم عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب