1.

ارتباط کانی‌سازی مس با داده‌های مغناطیس در منطقه سوناجیل و تشخیص مناطق کانی‌سازی به کمک مدل‌سازی و تفسیر این داده‌ها

دوره 47، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 205-224
زهرا سلطانی چم‌حیدری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب ‌امیری؛ سیامند فتحی بایزیدآباد

2.

برآورد مرز بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با مشتق قائم سیگنال تحلیلی

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری

3.

بررسی ساختاری گسل‌‌های ایرا و نوا در جنوب شرق آتشفشان دماوند با استفاده از روش مغناطیس‌سنجی

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 83-96
بهروز اسکوئی؛ صفیه امیدیان

4.

پردازش تصویر ناهنجاری های میدان پتانسیل به منظور تعیین مرز و محدوده ناهنجاری با استفاده از تجزیه شبکه منظم مربوطه به طیف فرکانس های اصلی رنگی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 123-132
اکو علیپور؛ محمد حسن محمدیان؛ حمید آقاجانی

5.

کاربرد فیلتر گسترش رو به بالا در تفسیر داده‌های میدان مغناطیس به‌همراه تعیین ارتفاع بهینة گسترش رو به بالا، منطقة منصورآباد یزد، ایران

دوره 41، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 229-238
محمدرضا آزاد

6.

وارون‌سازی دو بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی با استفاده از قیدهای فشردگی و وزن‌دهی عمقی: دو مطالعه موردی روی داده‌های لوله انتقال گاز و داده‌های آثار باستانی

دوره 45، شماره 3، آذر 1398، صفحه 507-521
رامین ورفی‌نژاد؛ سعید پرنو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

7.

وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی با روش بولانگر و شوتو: مطالعه موردی روی داده‌های مغناطیس‌سنجی شهر قدیمی پمپی

دوره 46، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 191-203
رامین ورفی‌نژاد؛ بهروز اسکوئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب