1.

ارزیابی آلودگی صوتی بیرجند با استفاده از تکنیک‌های آماری و GIS

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 693-710
محمد حسین صیادی اناری؛ افسانه موفق

2.

ارزیابی پایداری توسعه شهری و محاسبه ظرفیت زیستی شهر بیرجند با روش ردپای اکولوژیک

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 435-450
سمیه مودی؛ سیدسعیدرضا احمدی زاده؛ الهام یوسفی

3.

ارزیابی توان زیست محیطی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توانایی‌‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بیرجند)

دوره 35، شماره 52، بهمن 1388
علیرضا زارعی؛ سید‌مهدی میر‌سیار؛ علی وثوق

4.

‌ارزیابی سازگاری کاربری‌های شهر بیرجند با استفاده از مدل تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 71-86
علی اصغر پیله ور

5.

ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در پیش بینی عملکرد گندم، رطوبت و شوری نیمرخ خاک تحت تنش های شوری و کم‌آبی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 89-104
افشین خرسند؛ وحیدرضا وردی نژاد؛ علی شهیدی

6.

بررسی اثر استفاده از زئولیت و پلیمر بر کارایی مصرف آب و عملکرد اسفرزه (plantago ovate forsk.)

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 143-154
حامد خاکباز؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محمدحسین نجفی مود

7.

بررسی توانایی ترسیب کربن ریزجلبک Chlorella vulgaris در آب‌های با شوری متفاوت

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 879-886
مهری شعبانی؛ محمد حسین صیادی؛ محمدرضا رضایی

8.

بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعة موردی: شهرهای شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387
سید محمد جعفر ناظم السادات؛ ابوالفضل مجنونی هریس

9.

بررسی وضعیت ربایش تاجی بارش در دو گونۀ مرتعی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 345-352
سیدمحمد تاجبخش؛ مهدیه علی آبادی؛ شعله قلاسی مود؛ مسلم رستم پور

10.

پهنه بندی خطر سیل در شهر بیرجند

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 159-178
رستم صابری فر؛ هومر شکری

11.

تبیین رابطة سرمایه اجتماعی و آمادگی برای اقدامات نهادی توسعه اقتصادی در شهر بیرجند

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 201-230
غلامرضا جمشیدیها؛ سیدحسن قالیبافان

12.

تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر رفتارهای محیط‌زیستی گردشگران در جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی بیرجند

دوره 73، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 271-283
فاطمه جهانی شکیب؛ دلارام بخشی

13.

رابطه راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی با موفقیت در درس زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 107-126
محمد اکبری بورنگ؛ سیدعلی حسینی؛ حسین شکوهی فرد

14.

ژئوترموبارومتری سنگهای رخسارة اکلوژیت در مجموعة افیولیتی منطقة سولابست در جنوب شرق بیرجند

دوره 1، شماره 0، مرداد 1384
غلامرضا فتوحی راد؛ دکتر صدرالدین امینی

15.

سنجش و ارزیابی توان‌های گردشگری شهرستان بیرجند

دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 95-105
علی اصغر عبداللهی؛ مسلم قاسمی؛ مهدی مرادی

16.

ضرورت شناسایی و حفاظت از فضاهای سبز مبتنی بر شرایط محلی و منطقه‌ای ایران (نمونۀ موردی: باغ اکبریۀ بیرجند)

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 1083-1098
رستم صابری فر؛ اقدس کرم پور؛ حمید حلاج مقدم

17.

کارایی الگوریتم جست ‏وجوی گرانشی نسبت به تخصیص چندهدفۀ سرزمین در به‏ گزینی کاربری کشاورزی حوضۀ آبخیز بیرجند

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 813-827
الهام یوسفی روبیات؛ فاطمه جهانی شکیب؛ علی نخعیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب