1.

ارزیابی تأثیر فضایی _ زمانی سیاست‌ها و قوانین زمین شهری بر گسترش بهینۀ شهری مهاباد با استفاده از CA-Markov

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 385-410
ایرج قادری مطلق؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مجید ولی شریعت پناهی

2.

بررسی و مدل‌سازی روند تغییرات باغ‌های حاشیة دریاچة ارومیه طی سی سال گذشته

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 595-621
صیاد اصغری سراسکانرود؛ محمدعلی پورفتحعلی؛ مریم محمدزاده شیشه گران

3.

تحلیل فضایی-زمانی پراکنده‌رویی در منطقۀ ساحلی دریای خزر

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-52
حسین وطن؛ رحمت الله فرهودی؛ محمد اخباری؛ رحیم سرور

4.

تغییرات پوشش سطح زمین طی سه دهة گذشته (1382-1354) در منطقه حفاظت شده سبزکوه استان چهار محال و بختیاری

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 621-631
زهرا عبدالعلیزاده؛ عطالله ابراهیمی

5.

تهیه نقشه پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از روش‌های طبقه‌بندی شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال

دوره 41، شماره 69، آذر 1389
مژگان احمدی ندوشن؛ علیرضا سفیانیان؛ سیدجمال‌الدین خواجه‌الدین

6.

تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه‌بندی فازی (مطالعه موردی سه زیر حوزه آبخیز کبودر آهنگ، رزن-قهاوند و خونجین- تلخاب در استان همدان)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1390، صفحه 95-114
علیرضا سفیانیان؛ لقمان خداکرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب