1.

استخراج و تحلیل الگوهای سینوپتیک منجر به توفان های تندری دشت اردبیل

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 399-419
برومند صلاحی؛ مهدی عالی جهان

2.

تحلیل مکانی و زمانی توفان‏ های تندری در دشت اردبیل

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 149-162
سحر نصیری قلعه بین؛ برومند صلاحی؛ علی اکبر رسولی؛ فرامرز خوش اخلاق

3.

تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخاطره‌آمیز اصفهان

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 203-215
مهدی خزایی؛ احسان مدیری؛ مهدی مدیری

4.

تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخرب اهواز

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 155-170
حسین محمدی؛ مهدی خزایی؛ محمد حسن ماهوتچی؛ اسماعیل عباسی

5.

روشی برای پیش‌بینی رخداد توفان‌های تندری با طرح دو بررسی موردی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388
سحر تاج بخش؛ پروین غفاریان؛ ابراهیم میرزایی

6.

واکاوی آماری – همدیدی توفان‌های تندری سواحل جنوبی ایران

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 697-708
جعفر معصوم پور سماکوش؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب