1.

آینده‌پژوهی تغییرات اجتماعی خانواده (ارائه یک مدل نظری ترکیبی)

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 793-818
جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ ساجده واعظ زاده

2.

بازپیکربندی مسئلۀ قبیله‌گرایی در ایران امروز

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 37-68
تقی آزاد ارمکی؛ علی ایار

3.

بررسی تأثیرات سبک زندگی ورزشی بر تغذیه ورزشکاران: مطالعه موردی دانشجویان دختر رشته تربیت‌بدنی در دانشگاه گیلان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 107-123
سید مهدی آقاپور؛ سارا جوان

4.

تحلیل تکوین زیرمیدان موج نو تئاتر ایران در دو ده‌ی سی و چهل شمسی (با تکیه بر تشکیل «کارگاه نمایش» براساس نظری؟ میدان‌های پیر بوردیو)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 71-100
سعید اسدی

5.

تحلیلی بر عادت واره های کاربران کافه ها در بلوار دانشگاهِ شهر زاهدان

دوره 11، شماره 3، آبان 1402، صفحه 39-62
مریم محمدی؛ رضا فرح بخش دقیق

6.

جنسیت و تمایز عادت‌واره: بررسی مقایسه‌ای فهم و تجربۀ زنان و مردان در مواجهه با طلاق (مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 529-560
فاطمه گلابی؛ احد شکوهی علیشاه

7.

سنخ‌شناسی فعالیت روحانیون شیعۀ ایرانی در اینستاگرام

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 409-427
عبدالله بیچرانلو؛ علی مومنی

8.

هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق

دوره 17، شماره 36، تیر 1389
محمد عبداللهی؛ امید قادر زاده

9.

واکاوی مفهوم سنت از دید متفکران ایرانی: بررسی اندیشه‌های داریوش شایگان و سیدحسین نصر

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 393-410
سید مهدی ساداتی نزاد؛ ناهید قمریان نصراباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب