1.

اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج

دوره 2، شماره 2، تیر 1383
مرتضی حاجی پور

2.

استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 581-602
حسین بنی‌فاطمه؛ محمد عباس‌زاده؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم؛ نیّر محمدپور

3.

بدن زیسته: کشاکش جامعه و بدن (واکاوی پدیدارشناختی روایت زنان از بدن)

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 289-313
سعید مدنی قهفرخی؛ کیهان صفری

4.

بررسی نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در خانواده و تبیین عوامل مؤثر بر آن

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 95-117
زهرا قاسمی

5.

تحلیل جامعه شناسانه مناسبات جنسیتی در سینمای ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1383
محمد مهدی رحمتی؛ مهدی سلطانی

6.

جنبش زنان و هنر مقاومت در عصر مشروطه

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 789-832
محمدحسین شریفی ساعی

7.

زنان در سینمای ایران

دوره 18، شماره 18، تیر 1383
مهدی سلطانی گردفرامرزی

8.

زنان و تحولات ساختاری جامعه در عصر جهانی شدن

دوره 2، شماره 2، تیر 1383
حلیمه عنایت؛ مجید موحد

9.

گذر فمینیستی از جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 25-40
بهرام بهین؛ معصومه باقری

10.

موانع نهادی مشارکت سیاسی زنان منطقۀ بلوچستان

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 313-334
سیما رییسی؛ حسین تفضلی؛ محمد توحید فام؛ احمد رضا طاهری

11.

نقدِ اسطوره ای و روان شناختیِ جایگاه زن در بانوگشسب نامه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-60
رضا ستاری؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مرضیه حقیقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب