1.

ارزیابی کیفر حبس ابد در پرتو مادة 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402
علیرضا جلالی؛ محمد مظهری؛ محمدحسن مالدار

2.

اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
سید علی سادات اخوی؛ حوریه حسینی اکبر نژاد

3.

بحران پناهندگی اتحادیۀ اروپا در آیینۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 2075-2093
فرشته سادات حسینی؛ رضا نصیری لاریمی؛ کارن روحانی

4.

تأثیر دیوان اروپایی حقوق بشر در نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 59-79
محمد جلالی؛ سوگل سودبر

5.

تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 313-329
فیروز محمودی جانکی؛ علی اکبر جلیل پیران

6.

حق بر دادرسی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 855-872
جمشید ممتاز؛ سیروس متوسل

7.

موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 311-331
امیر مقامی؛ نادیا عطاران

8.

نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 25-40
محمد مهدی برغی؛ مسعود حسن آبادی

9.

نقش سازمان‌های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 531-552
مرتضی کامل نواب؛ غلامعلی قاسمی

10.

نگرشی بر دکترین حاشیه صلاحدید در تفسیر

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 2057-2074
امیر حسین ملکی زاده؛ سیدحسین موسوی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب