1.

ارتباط خصوصیات سیمای سرزمین با تنوع گونه‌ای وتنوع عملکرد مراتع نیمه-استپی

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 799-820
سمانه سادات محزونی کچپی؛ پژمان طهماسبی؛ عطاالله ابراهیمی؛ محمد حسن جوری؛ محسن فعال فیض آبادی؛ رضا امیدی پور

2.

ارزیابی آثار محیط‌زیستی بزرگراه تهران– پردیس بر تخریب اکوسیستم مناطق حفاظت‌شده خجیر و سرخه‌حصار

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387
اطهره نژادی؛ مجید مخدوم؛ سید مسعود منوری؛ علی بالی؛ حمید فراهانی راد

3.

ارزیابی روند تغییرات سیمای شهر لاهیجان با استفاده از مفاهیم و متریک‌های سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 129-148
مینو محمدی جو؛ مهرداد خانمحمدی؛ سید محمود هاشمی

4.

ارزیابی ساختار سیمای سرزمین، به‌منظور توسعه و یکپارچه‌سازی مناطق تحت ‌حفاظت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 57-78
رقیه صادق‌اوغلی؛ علی جهانی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حمید گشتاسب

5.

ارزیابی مکانمند آلودگی هوای ناشی از منابع متحرک، مطالعة منطقة 2 شهر تهران

دوره 76، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 81-91
پریسا احمدی؛ مهرداد هادی پور؛ فرخ قهرمانی نژاد

6.

اولویت بندی واحدهای همگن مناظر طبیعی به روش آنتروپی شانون-ویکور (مطالعه منطقه حفاظت شده البرز مرکزی تحت مدیریت استان البرز)

دوره 48، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 555-575
فرنوش عطار صحراگرد؛ افشین دانه کار؛ علی جهانی

7.

بررسی عملکرد تالاب‌‌ها تحت تأثیر کاربری اراضی بالادست (مطالعه موردی:هیگاشی هیروشیما - ژاپن)

دوره 64، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 15-24
اعظم حیدری؛ نیکولا فوهر؛ ناکانه کانه یوکی

8.

بررسی میزان و جهت تغییرات پوشش گیاهی متراکم منطقۀ حفاظت‌شدۀ گشت رودخان با استفاده از رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 771-781
محمد پناهنده؛ حبیب فتحی دخت

9.

تحلیلی بر تغییرات ساختاری سیمای سرزمین کلان‌شهر تبریز با استفاده از مبانی اکولوژی سیمای سرزمین و با تأکید بر مفهوم پیوستگی

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 179-204
حسن محمودزاده؛ حسن مسعودی

10.

تهیه نقشه سلامت سیمای سرزمین با استفاده از تصاویر لندست

دوره 47، شماره 4، دی 1400، صفحه 395-411
نیلوفر اسلام زاده؛ علیرضا میکائیلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رسول قربانی

11.

خودسازماندهی در تالاب هورالعظیم / هورالهویزه با تأکید بر اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 41، شماره 70، آذر 1388
سحر مختاری؛ هادی سلطانی‌فرد؛ احمدرضا یاوری

12.

زون‏بندی منطقة حفاظت‌شدة انگوران با رویکرد ارزیابی چند معیاره و سنجه‌های سیمای سرزمین

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 15-28
سجاد قربانپور؛ فاطمه رجایی؛ جابر اعظمی

13.

کاربرد رگرسیون سیمبولیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبخیز خیرود برای ارائه مدل‌های مکانی تاثیرگذار بر سطح سیمای سرزمین

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 411-424
محمود بیات؛ سحر حیدری مستعلی؛ چارلز بورک

14.

کمی‌سازی سنجه‌های سیمای سرزمین در منطقه حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان)

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 545-565
سیده فریبا حسینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب