1.

-

دوره 6، شماره 0، پاییز 1384
R. Mall؛ S. Dehuri

2.

abnormal data detection and learning their behavior by abnormality and satisficing theory

دوره 7، شماره 4، زمستان 2015، صفحه 825-844
Masood Abessi؛ Elahe Hajigol Yazdi

3.

Analyzing Customer Segmentation Based on Customer Value Components (Case Study: A Private Bank) (Technical note)

دوره 45، Special Issue، زمستان 2011، صفحه 79-93
Mahboubeh Khajvand؛ Mohammad Jafar Tarokh

4.

A New Approach to Customer Segmentation in the Fixed-line Telecom Using RFM Model

دوره 48، شماره 1، تابستان 2014، صفحه 23-36
F. Isvand؛ M. Hosseini

5.

An Investigation on the User Behavior in Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach

دوره 12، شماره 4، 2020، صفحه 180-199
Amir Arzy؛ Mohammad Taghi Taghavifard؛ Zohreh Dehdashti Shahrokh؛ Iman Raeesi Vanani

6.

A Novel Approach for Multi Product Demand Forecast Using Data Mining Techniques (Empirical Study: Carpet Industry)

دوره 53، شماره 4، زمستان 2019، صفحه 169-184
Sayedmohammadreza Vaghefinezhad؛ Jafar Razmib؛ Fariborz Jolai

7.

A Novel Scheme for Improving Accuracy of KNN Classification Algorithm Based on the New Weighting Technique and Stepwise Feature Selection

دوره 12، شماره 4، 2020، صفحه 90-104
Saeid Sheikhi؛ Mohammad Taghi Kheirabadi؛ Amin Bazzazi

8.

Classification of Internet banking customers using data mining algorithms

دوره 6، شماره 1، تابستان 2014، صفحه 71-90
Reza Radfar؛ Navid Nezafati؛ Saeid Yousefi Asli

9.

Designing a Model for Improving Banking Recommender Systems Based on Predicting Customers’ Interests: Application of Data Mining Techniques

دوره 8، شماره 2، پاییز 2016، صفحه 393-314
Maryam sadat Motaharinejad؛ Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh؛ Ehsan Khadangi؛ Ali Asghar Sadabadi

10.

Developing a Product Recommender System: Designing a Hybrid Model Using Data Mining Techniques

دوره 48، شماره 2، زمستان 2014، صفحه 257-280
Abbas Keramati؛ Roshanak Khaleghi

11.

Evaluation of Concrete Plants Readiness to Produce High Quality Concrete for Municipal Constructions Using Past Information

دوره 51، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 1-16
Meghdad Mohammadian؛ Mohammad Shekarchi Zadeh

12.

Evaluation of Groundwater Vulnerability Using Data Mining Technique in Hashtgerd Plain

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 35-41
Saman Javadi؛ S. Mehdy Hashemy

13.

Extracting Customer Behavior Pattern in a Telecom Company Using Temporal Fuzzy Clustering and Data Mining

دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 549-570
Mohammad Fathian؛ Ehsan Azhdari

14.

Familiarity with bioinformatics and its widely used words and expressions

دوره 20، شماره 1، بهار 1399، صفحه 54-56
وحید دهقانیان ریحان

15.

Importance-Performance Analysis of Service Attributes based on Customers Segmentation with a Data Mining Approach: a Study in the Mobile Telecommunication Market in Yazd Province

دوره 4، شماره 13، بهار 2013، صفحه 45-70
Seyed Yaghoub Hosseini؛ Manijeh Bahrainizadeh؛ Alireza Ziaei Bideh

16.

Mining customer dynamics in designing customer segmentation using data mining techniques

دوره 6، شماره 1، تابستان 2014، صفحه 1-30
lham Akhondzadeh-Noughabi؛ Amir Albadvi؛ Mohammad Aghdasi

17.

Model Design for Personnel Selection with Data Mining Approach (Case Study: A Commerce Bank of Iran)

دوره 2، شماره 4، زمستان 2010
Adel Azar؛ Parviz Ahmadi؛ Mohammad Vahid Sebt

18.

Presenting a Text Mining Algorithm to Identify Emotion in Persian Corpus

دوره 10، شماره 2، 2018، صفحه 375-389
Masoud Garshasbi؛ Anahid Rais-Rohani؛ Mohammadreza Kabaranzadeh Ghadim

19.

Proposing a New Method for Customer Segmentation Based on Their Level of Loyalty and Defining Appropriate Strategies for Each Segment

دوره 8، شماره 1، تابستان 2016، صفحه 101-122
Samira KHodabandehlou؛ Ali Akbar Niknafs

20.

Providing a Framework for Reforming Premium Rates of Vehicle Collision Coverage with Using Neural Networks Model (A Case Study of Asia Insurance Company)

دوره 8، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 711-732
Mohammad Saleh Torkestani؛ Arman Dehpanah؛ Mohammad Taghi Taghavifard؛ Shahram Shafiee

21.

Providing a New Approach for Segmenting Customers Based on Their Purchasing Behavior Change over Time in Electronic Business

دوره 9، شماره 2، 2017، صفحه 277-300
Samira KHodabandehlou؛ Mahmoud Zivari Rahman

22.

Representing a Model Using Data Mining Approach for Maximizing Profit with Considering Product Assortment and Space Allocation Decisions

دوره 8، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 663-680
Manoochehr Ansari؛ Ali Heidari؛ Ali Setareh Gooran Abad

23.

Ultra Innovative Approach to Integrate Cellphone Customer Market Segmentation Model Using Self Organizing Maps and K-Means Methodology

دوره 8، شماره 2، پاییز 2016، صفحه 351-372
Mohammad Reza karimi Alavijeh؛ Saeed Khadangi؛ Mohammad Saleh Torkestani

24.

ارزیابی روش‌های داده‌کاوی و مدل‌های تجربی مبتنی بر دما-تشعشع در برآورد تبخیر از تشت (مطالعه موردی: شرق دریاچه ارومیه)

دوره 51، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2337-2348
وحید مونس خواه؛ سعید صمدیان فرد؛ معین هادی

25.

ارزیابی مالیات عملکرد شرکت‌ها و تحلیل روندهای مالیاتی با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

دوره 17، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 219-238
بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ وحیده قانونی شیشوان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.