1.

ارائه الگوی توانمندسازی زنان روستایی استفاده‌کننده از ICT (بررسی موردی: بخش مرکزی شهرستان لاهیجان)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 85-108
فضیله خانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ لیلا صیاد بیدهندی

2.

ارائۀ چارچوبی برای ورود زنان به حوزۀ کسب‌ ‌وکارهای خانوادگی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-108
رویا کرامت؛ رسول عباسی؛ محمدرضا فلاح

3.

بررسی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعۀ دموکراسی

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 621-640
مسعود نیکوقدم؛ محدثه قلی‎زاده امیرآباد؛ عبدالله خوشنودی

4.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر توانمندسازی زنان دارای مشاغل خانگی (مطالعۀ موردی شهرستان رزن)

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 175-196
کریم نادری مهدیی؛ هاجر وحدت مودب

5.

بررسی وضعیت زنان در برنامه‏ های توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی پس از انقلاب

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-28
فرشاد مومنی؛ سمیه ارضرومچیلر؛ عطیه هنردوست

6.

تحلیل اثر رسانه‌های نوشتاری (الکترونیکی و چاپی) بر توانمندسازی زنان شاغل

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 661-687
حوری کیائی؛ حمیدرضا پارسی؛ علی‌اکبر فرهنگی

7.

تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 303-321
رضا جهان بین؛ فریدون بابایی اقدم؛ شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی

8.

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 319-338
منصوره زارعان؛ معصومه زارعی؛ عطیه هنردوست

9.

فرایندپژوهی تکوین رشتۀ مطالعات زنان معطوف به تغییرات پارادایمی جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشگا‌ه‌های امریکا)

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 525-549
فاطمه قاسمپور؛ زهره نصرت خوارزمی

10.

مؤلفه‌های برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛ مورد مطالعه استان‌های گیلان و مازندران

دوره 51، شماره 4، دی 1399، صفحه 731-744
مریم طهماسبی؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ منصور غنیان

11.

مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها

دوره 5، شماره 1، شهریور 1386
علی شکوری؛ مریم رفعت جاه؛ معصومه جعفری

12.

نقش تعاونی‌های زنان روستایی در توانمندسازی اعضا

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 433-444
پوریا عطائی؛ ناصر زمانی میاندشتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب