1.

اهلی‌سازی کاپراهیرکس در زاگرس مرکزی ایران مطالعۀ ژنتیک- باستان‌شناختی ژنوم میتوکندری بقایای بزسانان محوطۀ نوسنگی بدون سفال چیاسبز شرقی، استان لرستان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-94
فربود حاجی مزدارانی؛ مرتضی حصاری؛ محمدتقی اکبری

2.

بررسی نقش متغیرهای طبیعی در مکان‌گزینی محوطه‌های باستانی دورۀ روستانشینی مطالعۀ موردی: دشت زیبری در زاگرس مرکزی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 13-32
کریم حاجی زاده؛ عباس رزم پوش؛ هوشیار صالحی؛ حسین غلامی

3.

پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) با استفاده از مدل‌سازی پراکنش گونه‌ای به منظور برنامه‌ریزی حفاظتی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 497-511
مریم حیدریان آقاخانی؛ رضا تمرتاش؛ زینب جعفریان؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ محمدرضا طاطیان

4.

تحلیل الگو¬های استقراری عصر مفرغ میانی و جدید دشت سَرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 127-144
محمّدامین میرقادری؛ سیده پرستو حسینی؛ سجاد علی¬بیگی؛ میثم نیکزاد

5.

تحلیل تکوین فرهنگ‌های مفرغ قدیم در شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 66-80
احمد چایچی امیر خیز

6.

تحلیل رابطۀ میان شکل گیری و تداوم استقرار محوطه های دورۀ نوسنگی با بستر محیطی آن ها در دشت سرفیروزآباد کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 313-331
محسن حیدری دستنایی؛ کمال الدین نیکنامی

7.

توسعۀ دیاگرام مدیریت تراکم توده برای توده‌های جست‌زاد همسال برودار (Quercus brantii Lindl) در زاگرس مرکزی

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-94
حمدالله صادقی؛ علی سلطانی؛ صالح کهیانی

8.

جغرافیا و معیشت : بررسی روند تغییرات معیشتی کوچندگان بختیاری (نمونه های موردی: طوایف ملک محمودی و تات خیری)

دوره 40، شماره 2، بهار 1387
جلال‌الدین رفیع‌فر؛ حمیدرضا قربانی

9.

جغرافیا و معیشت : بررسی روند تغییرات معیشتی کوچندگان بختیاری (نمونه های موردی: طوایف ملک محمودی و تات خیری)

دوره 41، شماره 63، بهار 1387
جلال‌الدین رفیع‌فر؛ حمیدرضا قربانی

10.

عصرمفرغ قدیم در شرق زاگرس مرکزی- ایران

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 35-54
عباس مترجم؛ کمال الدین نیکنامی

11.

گذرگاه کوهستانی غرب زاگرس مرکزی و شاهراه خراسان بزرگ بر مهرهای دورۀ اکد

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 247-266
محمّدامین میرقادری؛ کمال الدین نیکنامی

12.

گزارش بررسی غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای شهرستان سنقر، استان کرمانشاه (مرداد ماه 1388 )

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 33-58
امیر بشکنی؛ مژگان جایز؛ مریم دهقان؛ مانا جامی الاحمدی؛ یدالله حیدری

13.

مکان‌یابی پَرسواَ، پَرسواَش، پَرسَمَش و پَرسومَش: یک تجدید نظر

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-58
روزبه زرین کوب؛ کیومرث علی زادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.