1.

آینده‌نگری نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی سناریومبنا؛ بهبود برنامه‌ریزی و آمایش منطقه‌ای (مورد مطالعه: استان اصفهان)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 81-110
طاهر پریزادی؛ سوران مصطفوی صاحب؛ سمیه شاه محمدنژاد

2.

ارزیابی و تحلیل فضایی نقش نواحی تجاری مرکزی بلندمرتبه بر تحولات سازمان فضایی‌ـ عملکردی شهر همدان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 161-191
هادی رضایی راد؛ محمدجواد ثابتیان

3.

بازآفرینی شهرستان رشیدی

دوره 11، شماره 11، تیر 1381
مهندس احمد سعیدنیا

4.

بررسی و تحلیل‎ ‎سازمان فضایی‎ ‎منطقه کلانشهری تهران با‎ ‎استفاده از جریان فضایی جمعیتی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 27-37
رضا خیرالدین؛ علیرضا صلاحی مقدم؛ فاطمه طاهری

5.

تأثیر اقلیم بر سازمان فضایی مسکن روستایی بر اساس نظریه نحو فضا (مورد مطالعه: روستاهای استان آذربایجان شرقی)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 746-765
حامد بیتی؛ باقر پورجواد اصل؛ مینو قره بگلو؛ حسام ناصری

6.

تبیین سازمان فضایی نظام سکونتگاهی با تأکید بر نقش صنعت نفت مطالعه موردی: استان خوزستان

دوره 10، شماره 3، آبان 1401، صفحه 171-191
کرامت الله زیاری؛ محسن کلانتری؛ سعیدد زنگنه شهرکی؛ یاسر عالی پور

7.

تحلیل افتراق فضایی در محله‌‌های شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 441-459
مجتبی رفیعیان؛ آزاده علیزاده؛ علی اکبر تقوایی

8.

تحلیل ساختار فضایی جمعیت سکونتگاههای شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان زنجان)

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 165-190
محسن کلانتری؛ کیومرث یزان پناه؛ سمیه نوری

9.

تحول در نظام فعالیت و دگردیسی سازمان فضایی نواحی روستایی حاشیه زاینده‌رود (مطالعه موردی: ناحیه بن‌رود و جلگه (شهرستان اصفهان))

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1453-1474
محمد قاسمی؛ فرهاد عزیز پور

10.

روند توسعه تاریخی ، کاربری اراضی و تنگناهای شهرسازی در سنندج

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
رحمت ا... فرهودی؛ اکبر محمدی

11.

ساخت و سازمان فضایی شهرهای ایران در گذار از دورۀ ساسانی به دوران اسلامی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 35-51
ستار خالدیان؛ حسن کریمیان؛ احمد پور احمد؛ حامد مظاهریان

12.

مطالعه میزان تاثیر فقه و قوانین اسلامی در ساختار محله‌ها و سازه‌های مسکونی بافت تاریخی شهر یزد، نمونه موردی: محله گلچینان شهر یزد

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 205-220
حمید عزیزی بندرآبادی؛ حسن کریمیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب