1.

برآورد پارامترهای منابع مغناطیسی دوبُعدی از روی تابع‌های ویژه شامل اویلر، سیگنال تحلیلی و پاسخ تحلیلی بی‌هنجاری‌ها

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 89-105
کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصادری

2.

برآورد عمق و شکل مدل مربوط به پله محدود و دایک نازک و ضخیم با استفاده از تبدیل موجک پیوسته

دوره 35، شماره 3، آبان 1388
آرزو قل قصی؛ حسین زمردیان؛ محسن اویسی مؤخر؛ محمّد سعیدی شاه کیله

3.

برآورد عمق و نوع توده‌‌های مولد بی‌هنجاری مغناطیسی با استفاده از تلفیق تابع‌های ویژه سیگنال تحلیلی و اویلر واهمامیخت

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 79-94
کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصاری

4.

برآورد مرز بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با مشتق قائم سیگنال تحلیلی

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری

5.

تخمین عمق به روش جدید اویلر RDAS و مقایسۀ آن با نتایج مدل‌سازی؛ مطالعۀ موردی: داده‌های گرانی معدن هماتیت

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-20
مصطفی موسی پور یاسوری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

6.

تخمین عمق، مکان و هندسه بی‌هنجاری‌های مغناطیسی به روش عددموج محلی بهبودیافته

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 115-131
رامین قاسمیان نیا؛ بهروز اسکوئی

7.

ترکیب روش‏های سیگنال تحلیلی و واهمامیخت اویلر (Euler Deconvolution) (AN_EUL) برای تفسیر داده‏های مغناطیسی دوبُعدی

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 87-99
جمال‏الدین بنی‏عامریان؛ بهروز اسکویی

8.

تشخیص و تخمین عمق خطواره‌ها در شمال‌غرب شهرستان ایرانشهر با استفاده از داده‌های مغناطیس و الکترومغناطیس هوابرد

دوره 45، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-46
محدثه عبداللهی؛ علیرضا عرب‌امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علی نجاتی کلاته؛ محمدرضا اخوان اقدم

9.

تعیین مرز بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با استفاده از فیلترهای فاز محلی

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری

10.

تفسیر کمی داده های گرانی با استفاده از گرادیان های گرانی

دوره 27، شماره 2، تیر 1380
وحید ابراهیم زاده اردستانی

11.

روش ترکیبی سیگنال تحلیلی و روش اویلر برای برآورد عمق بی‌هنجاری‌‌های گرانی

دوره 35، شماره 2، مرداد 1388
وحید ابراهیم‌ زاده اردستانی

12.

روش سیگنال تحلیلی در برآورد پارامتر‌‌های منشأ مغناطیسی ساختار‌‌های دوبُعدی

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 137-147
بهروز اسکویی؛ علی کریمی‌کلایه؛ وحید ابراهیم‌‌‌زاده اردستانی

13.

محدودیت‌های روش سیگنال تحلیلی در تعیین عرض بی‌هنجاری‌های گرانی

دوره 33، شماره 2، تیر 1386
وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سیدهانی متولّی عنبرانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب