1.

ارائة الگوی بهینة شهر هوشمند از منظر توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: شهر ری)

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 623-649
فاطمه السادات شمس نجفی؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان

2.

ارزیابی سطح هوشمندی محلات شهری ارومیه مورد مطالعه: مناطق پنج‏‏گانة شهر ارومیه

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1335-1351
اکرم حسینی؛ علی اکبر تقیلو؛ علیرضا موقری

3.

بررسی بسترها و موانع رشد شهر هوشمند در شهرهای میانی مطالعة موردی: شهر خرم‌آباد

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 241-260
فرانک سیف الدینی؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ سیدعلی نادر دهقانی الوار

4.

تحلیلی بر قلمرو نظری شهر هوشمند تاب آور و تدوین چارچوب کاربست آن

دوره 25، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 55-69
غزاله سادات قریشی؛ حمید رضا پارسی؛ فرشاد Nourian

5.

تحلیل دل‌بستگی مکانی در شهر تبریز با به‌کارگیری مقیاس شهرهای هوشمند در دوران بیماری کووید 19

دوره 10، شماره 3، آبان 1401، صفحه 65-80
علی زینالی عظیم

6.

تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی دوربین‌های CCTVs در راستای تحقق شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 607-628
علیرضا محمدی؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمدحسن یزدانی؛ جلیل محمدی

7.

سنجش تأثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 521-543
جلیل محمدی؛ علیرضا محمدی؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی

8.

سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 589-611
محمد رحیم رهنما؛ سید مصطفی حسینی؛ سمیه محمدی حمیدی

9.

شناسایی و تفسیر الگوهای ذهنی مدیران شهری نسبت به شهر هوشمند با روش‌شناسی کیو (مورد مطالعه: شهر همدان)

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 494-527
حمید ربانی ارشد؛ علی اصغری صارم؛ علیرضا اسلامبولچی؛ مهدی سعیدی

10.

ضرورت ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران

دوره 15، شماره 15، مهر 1382
دکتر مصطفی بهزاد فر

11.

طراحی الگوی حکمرانی شهری هوشمند با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 400-438
پانته آ غفاری؛ علی اصغر پورعزت؛ وحید آرایی؛ سید مهدی الوانی

12.

نشریه فناوری های سبز- شماره 1 - تابستان 1400 موضوع : پایداری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 1-62
متین سلیمی؛ محمد باغانی؛ آوا جهان بیگلری؛ رضا عباسی؛ نغمه خدابنده لو؛ محمدرضا یوسف زاده؛ کسری دارابی؛ مهدیه سیاحت معین؛ عیسی ولی اصیل؛ فرزانه کورانی

13.

نقش هوشمندسازی در مدیریت شهری با تاکید بر شهرداری منطقه یک مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402
مهزاد واعظی؛ مهدی وطن پرست؛ محمد معتمدی

14.

هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: منطقة 6 تهران)

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 145-157
حسن اسماعیل‌زاده؛ زهره فنی؛ سیده فاطمه عبدلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب