1.

آیا زمان اجرای دولت الکترونیک فرا نرسیده؟

دوره 2، شماره 13، اسفند 1399، صفحه 21-22
سجاد همتی بروجنی

2.

ارائه مدل خط‌مشی‌گذاری شواهدمحور برای پیشگیری از انتشار کرونا ویروس (نمونه‌کاوی: شهر تهران)

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 212-232
امیرمحمد َشریفی؛ مهدی عبدالحمید؛ ُسحر بابایی؛ یاسر سبحانی فرد

3.

استناد دولت‌ها به عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه‌گیری کووید-19

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 351-377
عقیل محمدی؛ فائزه سادات سجادی

4.

بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری و ماکس وبر در مسئله شرور با تأکید بر شیوع کرونا

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 107-130
مریم غازی اصفهانی؛ مجید کافی

5.

بررسی نگرش و چالش های پیش روی مدرسان زبان انگلیسی دانشگاهها نسبت به تدریس آنلاین زبان انگلیسی در دوران قبل و بعد از مواجهه با بحران کرونا

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 473-490
وحیدرضا میرزائیان؛ سید حسن طالبی؛ علی امجدی

6.

پایش چالش‌های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1047-1069
جواد شهلایی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ فرزاد غفوری؛ فرزانه مظلومی سوینی

7.

پیش‌بینی استرس تروماتیک کرونا و رشد پس از آسیب در پرستاران بخش مراقبت بیماران کرونایی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده: نقش میانجی شفقت خود و تنظیم شناختی هیجان

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 327-341
سارا زادافشار؛ محدثه خردمند؛ حسام کاظمیان؛ ناهید اکرمی

8.

تأثیر رسانه اجتماعی بر نیات رفتاری و هم آفرینی ارزش برند در شرایط کرونایی مطالعه موردی: گردشگران شهر اصفهان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-12
ناصر سیف اللهی؛ عادله دهقانی قهنویه

9.

تحلیل عوامل مؤثر بر نحوۀ مواجهۀ افراد با بیماری کرونا با تأکید بر دینداری و بی‌تفاوتی اجتماعی

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 429-459
بهنام لطفی خاچکی؛ طاهره لطفی خاچکی

10.

ترومای کرونا: از بیماری تا فاجعه در مناطق کم برخوردار (مورد مطالعه: شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401
یعقوب احمدی؛ سیدهادی مرجائی؛ پروین علی پور؛ اعظم فلاح سفیدکوه

11.

چگونگی نقش روحانیت در فعالیت و پاسخ گویی به شبهات اعتقادی در دوران اپیدمی های جهانی (کرونا)

دوره 2021501، شماره 6، خرداد 1401، صفحه 60-76
علی اقبالی

12.

کرونا؛ ناجی یا فانی محیط زیست؟!

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 21-27
فرید شهیدی نژاد

13.

کرونا و الگوی عقلانی جامعۀ جهانی: تحلیلی بر اساس رویکرد سیستمی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 357-375
مریم بختیاریان

14.

کرونا و داغ ننگ: روایت بهبودیافتگان بیماری از تجربه طرد اجتماعی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 367-398
حسین دانش مهر؛ کمال خالق پناه؛ پرویز سبحانی

15.

لسازی ساختاری تأثیرعوامل زمینهای در توسعه حملونقل فعال در دوران اپیدمی کرونا در شهر دورود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401
یونس غلامی؛ ابراهیم مولوی؛ هنگامه دالوند

16.

نظریه‌سازی برای اینفودمی کووید 19 در شبکه‌های اجتماعی ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 933-950
هادی خانیکی؛ حبیب راثی تهرانی

17.

نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطۀ بین قدردانی و نشانگان افسردگی در پرستاران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 175-191
سلمان زارعی

18.

نگاهی متفاوت به عکس‌های مستندنگار کرونایی: تحلیلی بر اساس نقد هنر بیردزلی

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 79-87
مهدیه السادات سجادیان؛ مریم بختیاریان

19.

واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء سلامت در فضای مسکونی در دوران کرونا و پساکرونا (نمونه‌ی موردی: مجتمع مسکونی ششصد دستگاه مشهد)

دوره 2، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 13-21
سیده مریم مجتبوی؛ ندا عبداله‌زاده؛ صدف سرمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب