1.

اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک‌های دولتی و خصوصی از ورزش کشور

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 333-347
عارفه قنبری فیروزآبادی؛ سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر

2.

بررسی دیدگاه مدیران شرکت های خصوصی دربارة حمایت مالی از ورزش به عنوان ابزار بازاریابی

دوره 4، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 23-36
محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مالک رجبی

3.

تأملی جامعه شناسانه بر تجاری شدن ورزش

دوره 32، شماره 32، آبان 1386
محمد مهدی رحمتی

4.

تدوین الگوی عوامل مؤثر در جذب حامیان مالی از ورزش دوومیدانی ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 309-332
محمدرضا موکل؛ ابراهیم علی دوست

5.

تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 302-283
سولماز شمالی؛ سارا کشکر

6.

ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از ورزشکاران نخبه زن در ورزش قهرمانی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 271-257
الهام آرین؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب