1.

اثر تاریخ‌های کاشت پاییزه و تنش رطوبتی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط اقلیمی سراوان

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 27-38
سیدرضا امیری؛ بهاره پارسامطلق؛ رستم یزدانی بیوکی

2.

بررسی ارزش زراعی یک رقم لوبیا سفید متقاضی تجاری‌شدن

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 53-67
بابک درویشی؛ مصطفی شاکری؛ حامد نصیری وطن؛ محمد کاوند؛ شمس ا... ینکجه فراهانی

3.

بررسی عملکرد پروتئین دانه لوبیا قرمز در تراکم‌های مختلف بوته و روش‌های کنترل علف‌های هرز

دوره 24، شماره 2، تیر 1401، صفحه 353-364
محسن رشدی؛ محمد کاظم علیلو؛ سولماز کاظم علیلو

4.

بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد بادام زمینی در کشت مخلوط با چای ترش در سطوح مختلف کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402
اسحق پورکرمی؛ مهدی دهمرده؛ محمد گلوی؛ عیسی خمری

5.

پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‌های امید بخش گلرنگ به تنش کمبود آب آخر فصل

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 123-130
بهمن پاسبان اسلام؛ امیر رضا صادقی بختوری؛ حمید جباری؛ احمد بای بوردی

6.

تأثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ‌های ماش (Vigna radiata L.) در شرایط عدم تثبیت نیتروژن

دوره 22، شماره 2، تیر 1399، صفحه 205-215
علی نخزری مقدم؛ حاجی بردی قلیچی ینقاق؛ عباس بیابانی؛ فاختک طلیعی

7.

تعیین ارزش زراعی ارقام وارداتی نخود در مقایسه با ارقام ایرانی

دوره 24، شماره 2، تیر 1401، صفحه 337-352
بابک درویشی؛ مهرداد عشقی؛ سرحد بهرامی؛ حمید نصیری؛ رحمت آزاد؛ عاطفه خندان؛ رحمان باختر؛ عباس نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب